Stiftelsen Dam har etter søknad via HLF bevilget penger fra sitt program Utvikling, til sammen nærmere 19 millioner kroner til ti prosjekter. FoU-ansvarlig (forskning og utvikling) Marte Myhrum skal lede habiliteringsprosjektet i samarbeid med CI-teamet ved Rikshospitalet.

«Lyttekoffert»

Den overordnede målsettingen er å utvikle og prøve ut en modell for en nasjonal hørselshabiliteringspakke med digital oppfølging. Pakken innebærer en veiledning til foreldre og fagpersoner lokalt som arbeider med barn for å sikre barn en helhetlig auditiv etterbehandling. Modellen skal prøves ut på 30 barn som får CI (cochleaimplantat) ved Rikshospitalet.

Individuell veiledning

Pakken skal bestå av individuell veiledning til foreldre (AVT – auditiv verbal terapi) ved fysiske og digitale møter inntil ett år, med en «Lyttekoffert». Det skal utvikles et videobibliotek med eksempler på hvordan stimulere auditivt i lek og hverdagssituasjoner.

Digitale kurs

Det skal holdes digitale nettverkssamlinger for fagpersoner som arbeider direkte med barn i kommunene, og det skal holdes digitale kurs (webinar) med relevante tema innen auditiv etterbehandling. Dette er kurs for foreldre, andre familiemedlemmer og fagpersoner i Statped, PP-tjenesten og i barnehager.

Du kan lese mer om AVT her.