I den nye IA-avtalen mellom regjeringen og partene i arbeidslivet er ikke funksjonshemmede en gang nevnt i avtaleteksten. Dette i motsetning til den forrige avtalen, der et av tre prioriterte mål var å "hindre frafallet og øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne". 

Partene har istedet valgt å fokusere på to andre nasjonale målsetninger i intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv 2019-2022: Sykefraværet skal ned med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018 og frafallet i arbeidslivet skal reduseres.

Skuffende 

- Jeg hadde forventet en oppfølging av den gamle avtalen, der inkludering av også funksjonshemmede var en klar målsetning. Dette var både skuffende og uventet, sier Buan.

HLF stiller seg bak kritikken fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), som mener avtalen er et signal fra partene om at sysselsetting av mennesker med nedsatt funksjonsevne først og fremst skal være statens ansvar. FFOs reagerer sterkt på at funksjonshemmede verken er hørt eller involvert i arbeidet med den nye IA-avtalen, som ble undertegnet av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie tirsdag 18. desember. 

Flere vil i jobb

Tall fra SSBs arbeidskraftundersøkelse viser at arbeidsledigheten blant funksjonshemmede er stor. Kun 43,9 prosent av funksjonshemmede var i arbeid 2. kvartal 2018. Ifølge FFO ønsker 85.000 arbeidsløse funksjonshemmede seg inn i arbeidslivet. 

HLFS forbundsleder mener den nysignerte IA-avtalen sender ut et signal om tøffere tider.

-Vi ser allerede tendenser til at det er vanskeligere for unge funksjonshemmede å komme seg inn i arbeidslivet. Veien blir kort fra skole til uføretrygd og Nav. Dette handler både om dårlig samfunnsøkonomi og dårligere livskvalitet for en økende gruppe. Selv om målet om økt sysselssetting blant personer med nedsatt funksjonsevne ikke ble nådd i forrige avtaleperiode, er IA-avtalen et viktig redskap. Det er skuffende når partnenes «svar» på manglende måloppnåelse er å utelukke funksjonshemmede fra avtaleteksten. Istedet burde de å sette nye ambisiøse mål, understreker Buan.

Les mer om den nye IA-avtalen her