Årets julegave til hørselshemmede barn og HLF kom onsdag. Regjeringen, med kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande i spissen, har nå bevilget 250.000 kroner til teksting av dubbede utenlandske barnefilmer. 

Konfronterte politikerne

-Helt fantastisk, sier Amanda Wentworth (15) fra Oslo. Hun var med da HLF i høst møtte i Stortingets familie- og kulturkomité i forbindelse med statsbudsjetthøringen. Her fortalte Amanda hvilken forskjell tekst på kinolerretet gjør for henne og andre med nedsatt hørsel.

- Det er helt unødvendig at hørselshemmede barn skal føle seg utenfor på grunn av manglende teksting. Det koster lite, men er avgjørende for mange, understreket hun den gangen overfor politikerne. Nå har hun altså blitt hørt.

-Det er viktig at alle får samme mulighet til å forstå hva som blir sagt på kino. Jeg er sikker på at mange vil sette pris på regjeringens beslutning, sier en glad 15-åring.

KLAR TALE. Amanda Wentworth var bare ti år gammel da hun første gang ga klar melding til politikerne. Her blir hun intervjuet av NRK. Foto Anja Hegg
KLAR TALE. Amanda Wentworth var bare ti år gammel da hun første gang ga klar melding til politikerne. Her blir hun intervjuet av NRK. Foto Anja Hegg

Med for andre gang

Også i 2014 var hun med HLF på Stortinget med bønn om penger til teksting av barnefilmer. Men ingen ting skjedde i løpet av fem år. Mens norske filmer med statsstøtte er pålagt teksting, gjelder ikke dette kravet for utenlandsproduserte og dubbede barnefilmer.

Les saken Amanda (15) skuffet over politikerne

Vil ha lovfesting

HLF har i en årrekke gjentatt sitt tekstekrav både i innspill til statsbudsjettet, i komitéhøringer og i andre fora. Medieoppmerksomhet har det gitt, men ingen penger. Ikke før nå. En fornøyd Morten Buan, forbundsleder i HLF, sier det slik:

-Bevilgningen fra regjeringen er et etterlengtet gjennomslag i en viktig prinsippsak. Selv om 250.000 kroner ikke er all verden, så er dette en viktig seier, sier han. Buan håper nå at bevilgningen gjøres til en fast post på statsbudsjettet og ikke minst at det kommer en lovfesting av tekst på kino.

Kulturdepartementet viser til at spørsmålet om lovfesting vil bli tema når departementet legger frem sin framtidige strategi om film og kinoformidling neste år.

HLF får jobben

Pengene fra regjeringen er hentet fra såkalte restmidler i statsbudsjettet 2019, og departementet har valgt å gi HLF oppgaven med å fordele potten på 250.000 kroner til selskaper som tekster utenlandske filmer. Summen er identisk med hva Norsk Filminstitutt har beregnet det vil koste per år å tekste dubbede barnefilmer på kino.