Styreleder Helge Vik i Norsk Audiovisuell Oversetterforening sier til Klassekampen at dårlig betaling tvinger dem til å jobbe dobbelt så fort. Han mener dette går ut over kvaliteten på oversettelsene, og er ikke i tvil om hvem som har ansvaret.

-Det er selvsagt byåene som selger sine tjenester til bunnpris, og over dem igjen, kringkasterne som ikke er villige til å betale for et akseptabelt produkt, sier Vik til Klassekampen.

Broadcast Text International (BTI) har en stor rammeavtale med Discovery Norge, og leverer teksting til nesten alle programmene som vises på deres tv-kanaler, blant dem TVNorge, Vox og Fem.

Mediesjef Hanne McBride i Discovery Norge sier til Klassekampen at det er gjennomomgående høy kvalitet på oversetterjobben som gjøres, og mener at det er viktig å høre på innspillende fra teksterne.

Standarden i bransjen er at teksterne får betalt per minutt film. Ifølge Klassekampens kilder ligger en av BTIs mest brukte satser på 36,50 kroner. Det utgjør en betaling på 1643 kroner for et tv-program på 45 minutter.