40 FILMER. Lars K. Bonsaksen har hittil fått laget over 40 tekstede videofilmer på flere språk.
40 FILMER. Lars K. Bonsaksen har hittil fått laget over 40 tekstede videofilmer på flere språk.

TEKST Tor Slette Johansen

Daglig leder Lars K. Bonsaksen har i alle sine 42 år som trafikklærer vært opptatt av sikkerhet og nye metoder i opplæringen.

Tekstede filmer

Han startet med kamera i bilen for 25 år siden, har skrevet bøker og nå altså, sammen med markedssjef Benedicte Kragh og teknisk sjef Matias Dombestein + figuranter, produsert over 40 korte videofilmer som viser prosessen fra eleven setter seg i bilen til opplæringen avsluttes med landeveiskjøring. Filmene bygger på progresjonsplanen for den norske trafikkopplæringen.

Alle filmene er tekstet for hørselshemmede.

Bedre sikkerhet

Filmene er samlet på appen MYS – make yourself safer, og kan kjøpes for en uke, en måned eller fem måneder.

-Vi har veldig god trafikkopplæring og -sikkerhet i Norge. Vi har færrest drepte i verden i forhold til folketallet, men vi kan og må selvsagt bli enda bedre. Det tror og håper jeg disse filmene vil bidra til, sier Bonsaksen.

Også privatkjøring

Opplegget er at elevene får en «lekse» hvor de skal se filmen eller filmene som er aktuelle for neste kjøretime. Før timen tar til, snakker kjørelærer og elev sammen for å få en felles forståelse av hva som skal skje underveis. Etter timen skal de sammen vurdere erfaringene fra timen.

-Filmene er også godt egnet for de som skal øvelseskjøre privat. Vi hører ofte at mor og far gjerne vil hjelpe sine ungdommer, men de er usikre på hva de skal gjøre. Med MYS-appen vil trafikklærer, eleven, venner og foresatte få en felles forståelse for hva som må til for å bli en trafikksikker bilfører. 

Stort marked

Filmene er tekstet og fortalt på norsk, engelsk, russisk og i tre versjoner av arabisk.

-Jeg har jo en visjon om at disse filmene skal få et stort publikum, ikke bare her på Voss, men i Norge og også i utlandet. Filmene har delvis vært tilgjengelige på app en tid, og har vært sett av mange interesserte i USA, India og flere europeiske land.

-Men først skal alle tekniske utfordringer ferdigstilles og fungere hundre prosent, så får vi se hva vi får til av markedsføring etter hvert, sier Bonsaksen.