Peersens poeng var å illustrere hverdagen for hørselshemmede i den nye digitale hverdagen. Du kan se hele høringen, som dessverre ikke er tekstet for hørselshemmede, her. Scroll frem til 41,40.

-Mangel på teksting er en stor barriere i digitale møter. Konoronasituasjonen har vist hvor store utfordringer manglende universell utforming inn IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) gir for hørselshemmede elever, arbeidstakere og andre. Viktigheten av universell utforming i digitale løsninger kan derfor ikke understrekes ofte nok, sier Peersen.

Digitale barrierer

Også i siste nummer av Din Hørsel understreker Peersen i et intervju at pandemien har vært en enorm digital læringsprosess for mange, og at det nå handler om å strukturere og dra nytte av denne lærdommen.

-Tilgangen på god informasjon til riktig tid er avgjørende for alle mennesker i en krisesituasjon. Vi må kreve og arbeide for videre for at hørselshemmede skal ha lik rett og tilgang til informasjon og dialog, og for at forholdene legges til rette for kommunikasjonskanaler som ivaretar alles behov.

I samme utgave av Din Hørsel går også HLFs politiske sjef Merete J. Orholm og interessepolitisk rådgiver Marte Oppedal Vale nærmere inn på hvilke digitale barrierer som møter oss i dag, og som må løses. Manglende teksting er fortsatt problem nummer én.

Handler om vilje

I høringen med Stortingets transport- og kommunikasjonskomité sa også Henrik Peersen at det er på høy tid at det etableres skriftlig kommunikasjon med våre offentlige organer.

-Hørselshemmede har ikke et likeverdig tilbud som andre når de blir henvist til en automatisk chatbot for å få kontakt. For ikke-sensitive henvendelser finnes det et hav av muligheter, og at det å finne en løsning handler om vilje, sa Peersen.

I høringen tok også Peersen opp mangelen på satsing på universell utforming i transportsektoren, og understreket at hørselshemmede er spesielt sårbare i nød- og evakueringssituasjoner.

Tok poenget

Denne digitale høringen ga ikke rom for toveis spørsmål eller utdypinger, men komiteens leder Helge Orten (H) avsluttet møtet med å berømme Peersen for at han innledningsvis hadde fått frem sine poenger på en god måte.

Du kan lese alle HLFs innspill til statsbudsjettet for 2021 her.