TEKST Siri Husby Fiskum, Trønder-Avisa

Under pressekonferansen som ble sendt digitalt på kommunens nettsider i forrige uke, ble Eli Erlandsen Øvrelid, leder for Trøndelag Døveforening i Steinkjer sittende igjen med flere spørsmål enn svar da sendingen var over. Sendingen ble hverken tekstet eller tegnspråktolket.

Avhengig av tekst og tolk

Mens Steinkjer kommune fortalte om de strenge tiltakene som skulle iverksettes, ble det så å si umulig for henne å forstå innholdet.

– Jeg hører svært dårlig og er avhengig av å lese på munnen eller bruke tegnspråktolk. Før pressekonferansen spurte jeg om den skulle bli tekstet, men fikk som svar at teksting ikke var mulig og at informasjon skulle legges ut i etterkant. Jeg er veldig skuffet over å ikke bli likestilt med hørende.

I overkant av fire timer senere mottok hun tekstmeldingen med de lokale forskriftene.

Unødvendig belastning

Gjennom pandemien har manglende teksting blitt svært tydelig for mange, på grunn av hyppige pressekonferanser både nasjonalt og lokalt som ikke er godt nok tilrettelagt for mennesker med nedsatt hørsel.

- Manglende tekst er et utbredt problem, og mange føler seg dessverre ekskludert i likhet med Øvrelid, sier HLFs generalsekretær Henrik Peersen.

- HLF har lenge arbeidet hardt for å sikre at flere oppfyller de krav som stilles for publisering av filmet innhold. Pandemisituasjonen er belastende for oss alle, men når tilgangen på informasjon begrenses på denne måten, medfører det en unødvendig tilleggsbelastning. Det å ikke få informasjon samtidig som andre, skaper en ekstra usikkerhet som burde vært unngått, sier Peersen.

Føler seg ekskludert

Før pressekonferansen ble holdt mottok hun flere bekymrede meldinger fra Døveforeningens medlemmer: Hvordan skulle de få med seg informasjonen som ble gitt? Svaret de fikk i retur gjorde at mange ikke gadd å skru på.

– Man føler jo seg ikke inkludert i samfunnet.

– Hørselshemmede er veldig tålmodige og venter og venter på viktig info. Men i dag har vi så mye digitalt på plass, møter som foregår digitalt i stedet for fysisk. Vi hadde forventninger om at hørselshemmede og døve skulle bli inkludert ved en så stor og alvorlig pressekonferanse. Å få vite viktige restriksjoner flere timer senere skaper usikkerhet og uro for oss.

Skryter av Stjørdal

Siden pandemien startet har teksting og tegnspråktolk vært å se på nasjonale sendinger. Dette er sendinger som riktig nok er av større kaliber enn den aktuelle på Innherred.

Likevel mener Erlandsen Øvrelid at det ikke skal være en hindring for Steinkjer kommune.

– Det var jo mange som følger med på de nasjonale pressekonferansene der både tekst og tolk er med. Med en slik pandemi vet man aldri hvor utbruddet vil skje, og da må man ha alt på plass på kort tid.

Steinkjer-lederen mener Stjørdal har stått fram som et godt eksempel, senest på fredag sto en tolk og forklarte hva som ble sagt fra kommunens side.

Hun håper flere kommuner nå tar etter for å sikre at hørselshemmede og døve får informasjonen på lik linje som resten av innbyggerne.

Prøvde å få tak i tolk

Steinkjer-ordfører Anne Berit Lein (Sp) sier at kort varsel gjorde at de ikke rakk å få tak i en tolk til pressekonferansen.

– Alt skjedde i går og det skjedde fort. Vi prøvde å få tak i tolk, men lyktes dessverre ikke. Vi handlet fort og det ble beklageligvis noe av konsekvensene, sier hun.

Kommunen forteller at systemet de brukte for å filme ikke hadde mulighet for teksting, og at det som ble presentert var forskrifter som da nettopp var vedtatt og skal ha blitt publisert like etter i flere kanaler.

Ved neste anledning ønsker Lein at en tolker skal være delaktig når kommunen gir viktig informasjon på video.

– Dette ønsker vi å forbedre til neste gang.

Du kan lese heleartikkel i Trønder-Avisa