Anne Randi Fagerlid Festøy ved Høgskolen i Innlandet har forsket på spesialundervisning for elever med lærevansker på første til fjerde trinn i barneskolen.

- Det som skal være tiltak for at alle elever skal ha et godt faglig og sosialt utbytte skolegangen, kan bidra til mer utenforskap, sier hun i et intervju med nettavisen forskning.no.