Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom) jobber nå for at dette skal bli en realitet i Norge, som det allerede er i USA og Canda.

Generalsekretær Inger Helene Venås i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er utålmodig og sier til Nkoms hjemmeside at dette er en tjeneste som mange vil ha stor glede og nytte av.

-Tekst i sanntid åpner for tettere dialog som gjør kommunikasjonen mer umiddelbar og levende også for personer med hørselsutfordringer, sier Venås.

Dagens smarttelefoner har støtte for tekst i sanntid, men må aktiviseres i hvert enkelt land for å kunne brukes. Nkom tar nå initiativ overfor mobilnetteierne Telefon, Telia og Ica for å få tjenesten aktivert.