1. januar 2020 trer nye forskrifter i Kringkastingsloven i kraft. NRK pålegges å tekste alle sine direktesendinger hele døgnet, men kulturministeren gir ingen føringer for mer direkteteksting på TV2 og TV Norge.

Forventer politisk handling

HLF ser det som positivt at ministeren tar skritt i riktig retning for økt inkludering av hørselshemmede, og at hun er tydelig på at kravene vil skjerpes ytterligere i fremtiden.

-Samtidig er det viktig å huske at teksting er et tiltak for likestilling av hørselshemmedes i tilgang på informasjon og kultur. Vi kan derfor ikke si oss fornøyd før alle TV-sendinger er tekstet. Dette påpekes faktisk også av FNs komité for menneskerettigheter. Så her har vi store forventninger til politisk handling, sier HLFs generalsekretær Henrik Peersen.

NRK hele døgnet

For NRK betyr de nye forskriftene at kanalen som hovedregel skal direktetekste programmer hele døgnet, med forbehold om at det er teknisk og praktisk mulig.

-Vi tekster allerede 98 prosent av alle våre TV-sendinger, uavhengig av om det snakkes norsk eller fremmedspråk. I løpet av uken skal vi legge en god plan for de resterende to prosentene, sier NRKs tilgjengelighetssjef Siri Antonsen.

Også samisk og synstolking

NRKs distriktssendinger skal være tekstet når de legges ut i audiovisuelle bestillingstjenester, men departementet vil av praktiske og økonomiske grunner ikke kreve at de elleve distriktssendingene skal tekstes.

Det stilles også krav om teksting på samisk, lydtekst, daglige programmer med tegnspråktolking, daglige programmer på norsk tegnspråk og programmer med synstolking.

TV2 og TV Norge som før

Kravene skjerpes også for større riksdekkende kommersielle kanaler med mer enn fem prosent seerandel, det vil i praksis si TV2 og TV Norge. Det gjelder blant annet at de som hovedregel må sende programmer med tegnspråktolking ukentlig og programmer med synstolking månedlig.

Kravene til direkteteksting er ikke endret for de kommersielle kanalene. Regelen er fortsatt krav om direkteteksting mellom klokken 18.00 og 23.00 for alle ferdigproduserte programmer og direkteproduserte programmer i samme tidsrom, der det er teknisk og praktisk mulig.

Gradvis skjerping

Kulturministeren sier i en pressemelding at departementet nå følger opp endingene i Kringkastingsloven fra juni og fastsetter konkrete, strengere krav til tilgjengeliggjøring.

-Alle skal ha tilgang til informasjon, og derfor utvider vi forpliktelsene til kringkasterne. Men vi gir oss ikke med dette. Etter hvert som teknologien utvikles vil vi gradvis skjerpe kravene ytterligere, sier Trine Skei Grande.

Les også Slik får du frem teksting på TV