Hørselshemmede Inger Halvorsen Formo, lektor og medieviter, er blant dem som har reagert på Stortingets vedtak i mars. Her valgte politikerne å gå imot forslaget fra Rødt og SV om å innlemme CRPD som en del av Norges lover.

Konvensjonen skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vedtaket ble gjort samme dag som Norge fikk hard kritikk av nettopp CRPD-komiteen i Geneve, fordi funksjonshemmedes rettigheter ikke blir godt nok ivaretatt.

Les saken FN med hard kritikk av Norge   

Annenrangs borger

I en kronikk på NRK Ytring, som er hyppig delt på sosiale medier, spør Formo hvorfor Norge velger å gjøre stikk motsatt av det 92 andre FN-land har gjort, nemlig å gjøre CRPD-konvensjonen til nasjonalt lovverk. "Denne konvensjonen ville, hvis den var en del av norsk lov, juridisk sikret oss med nedsatt funksjonsevne, like muligheter til å realisere våre menneskerettigheter" ... "Kjære storting, dette bryr ikke dere har jeg skjønt", skriver Formo.

Du kan lese hele kronikken hennes "Jeg er en annenrangs borger" på NRK Ytring her