-Nei, det har vi ikke vurdert konkret.

Dette svarte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad på et spørsmål fra NRK P1+ torsdag morgen om helsemyndighetene har vurdert gjennomsiktige/transparente munnbind.

-For dårlig, sier HLFs generalsekretær Henrik Peersen. Tidligere i samme program sa han at det er viktig å få på plass gjennomsiktige munnbind der det er pålagt å bruke munnbind, for å ivareta hørselshemmedes kommunikasjonsbehov.

SKEPTISK. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad (nærmest) er skeptisk til gjennomsiktige munnbind. Her på en pressekonferanse sammen med avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet og helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto. NTB

Tynt grunnlag

Nakstad (til venstre på bildet) svarte i sin helhet følgende på spørsmålet fra programlederen: «Nei, det har vi ikke vurdert konkret. Jeg tror det kan være litt vanskelig fordi munnbindene skal ha god nok filtrasjonsevne og så må det være enn viss tykkelse på stoffet, så det er nok litt vanskelig å gjøre dette transparent. Jeg sier ikke at det ikke kan være mulig, kanskje, men det finnes ikke noe på markedet nå, meg bekjent, hvor man kan se leppene godt mens man puster gjennom et munnbind.»

-Jeg oppfatter det som at han avviser dette som en løsning, på det jeg vil karakterisere som et tynt grunnlag. Det er for dårlig at helsemyndighetene ikke har vurdert det som en mulighet, eller viser vilje til å vurdere det.

Mange eldre rammes

Peersen eksemplifiserer problemet ved å minne om at det sitter mange, særlig eldre mennesker hjemme som mottakere av hjemmetjenester fra det offentlige. Svært mange av disse har nedsatt hørsel.

-Disse menneskene får daglig besøk av mer eller mindre fremmede mennesker som på grunn av pålegg om å bruke munnbind kommer med ansiktet tildekket.

Har et ansvar

-Det er skuffende at helsemyndighetene ikke vil gå aktivt inn for å finne en løsning som ivaretar både smittevernhensyn og kommunikasjonsbehovet disse menneskene har, men heller avviser en løsning basert på at det kan virke vanskelig.

-Helsemyndighetene har et ansvar for å vurdere hvordan man skal ivareta hørselshemmede i møte med offentlige tjenesteytere. Eller skal man ikke ta denne gruppen på alvor, spør Henrik Peersen.

Espen Rostrup Nakstad er forelagt denne saken, men har ikke anledning til å kommentere den ytterligere.

GJENNOMSIKTIG. Denne type ikke-medisinsk munnbind, som HLF snart legger ut for salg, gjør munnavlesning lettere for hørselshemmede.

Snart i salg

HLF har bestilt et parti gjennomsiktige, ikke-medisinske munnbind (bildet) som blir lagt ut for salg i HLFs nettbutikk i slutten av september. Munnbindet er av stoff med et gjennomsiktig vindu som gjør det mulig å lese på munnen. Munnbindet kan vaskes og brukes flere ganger.

Les mer om gjennomsiktige munnbind her.