Leder Tor Erik Fredheim i Akustisk Eiker står bak dette prøveprosjektet, i samarbeid med HLF Eiker. Laget har hyret inn skrivetolker, slik at 70 av hørselslagets medlemmer vil kunne lese visetekstene og småpraten på en stor skjerm som er plassert ved siden av scenen.

Lavere terskel

Dette er sjette året Akustisk Eiker arrangerer konserter (fire i året), og Fredheims ønske er å gjøre konsertene tilgjengelig for hørselshemmede og andre som kan ha behov for teksting.

- Vi er spente på hvordan det skal fungere. Jeg har aldri hørt om noen som har gjort dette før. Det blir spennende å se om vi kan gjøre terskelen for å dra på konsert lavere, sier Fredheim i et intervju med Eikerbladet.

Ytringsfrihet, Orholm, NIM
GODE OPPLEVELSER. Et universelt utviklet kulturtilbud skaper gode og inkluderende opplevelser, sier HLFs politiske sjef Merete J. Orholm.

Et flott hjelpemiddel

Politisk sjef Merete J. Orholm i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er svært glad for initiativet. 

- Dette er både spennende og kjempebra. Å gjøre kulturen tilgjengelig og skape en felles kulturscene, der alle kan dele de samme opplevelsene, er inkluderende og skaper samhørighet. Å høre det som blir sagt fra scenen kan være utfordrende for mange. At både det musikalske og dialogen blir skriftliggjort gjennom skrivetolker til alle er universell utforming på sitt beste, sier Orholm.

En rettighet

Skrivetolk er et viktig hjelpemiddel for hørselshemmede som trenger skriftlig støtte i kommunikasjonen. Dette er en rettighet hørselshemmede har krav på, finansiert av folketrygden og organisert gjennom Tolketjenesten i Nav.

Skrivetolkene kan bistå både under utdanning, på arbeidsplassen, og de kan være til hjelp i forbindelse med helseavtaler, fritidsaktiviteter, foreldremøter eller familiebegivenhet som dåp, konfirmasjon eller begravelse.

- Vi ser ofte at hørselshemmede trekker seg unna situasjoner hvor det blir vanskelig å ikke få med seg det som blir kommunisert. Derfor er skrivetolking og skriftliggjøring av dialogen viktig. Det åpner muligheten for alle å kunne delta aktivt i samfunnslivet, sier Orholm.

SKRIFTEN PÅ VEGGEN: I 2009 gjennomførte HLF et prosjekt med skrivetolkede konserter, blant annet musikalen Mamma Mia i Oslo.
SKRIFTEN PÅ VEGGEN: I 2009 gjennomførte HLF et prosjekt med skrivetolkede konserter, blant annet musikalen Mamma Mia i Oslo.

Prøvd tidligere

Det første forsøket med skrivetolket konsert fant sted så langt tilbake som i 2009. Da ble HLFs prosjekt «Skriften på veggen» gjennomført med fem tekstede forestillinger rundt om i landet, blant annet musikalen Mamma Mia i Oslo. Prosjektet ble økonomisk støttet av Extrastiftelsen (nå stiftelsen Dam) og i samarbeid med Navs tolketjeneste.

Gode opplevelser

- Akustisk Eiker skal ha all honnør for at de gjør kulturscenen tilgjengelig for alle. Et universelt utviklet kulturtilbud som dette er med på å skape gode og inkluderende opplevelser for alle. Det er ikke bare er et gode for hørselshemmede, men for alle publikummere. HLFs bønn til kultur-Norge er å følge i deres fotspor og skape gode kulturopplevelser der alle kan delta, sier Merete J. Orholm.