Rana ungdomsskole er en sammenslåing av gamle Båsmo, Selfors og Rana ungdomsskoler. Verneombud Berit Limstrand sier til Rana Blad at hverken hun eller hennes kollegaer har fått forberedt seg til skolestart som de normalt gjør, og at hun etter ombygging ikke har fått satt sin fot inn i klasserommet hvor hun skal ta imot sine elever.

-Det føles ikke godt å ta imot elever når man ikke er forberedt, sier hun.

Null forståelse

Fredag ba lærerne kommunaldirektør Lillian Nærem for oppvekst og kultur om å utsette skolestart én dag, men fikk nei.

-Vi synes det er synd og trist at kommunens øverste skoleledelse har null forståelse for behovene vi lærere har, sier Limstrand og tillitsvalgt Rainer Hultgren i Utdanningsforbundet ved skolen.

Ingen tilrettelegging

Ved skolen er det en del elever med særskilte behov, blant annet elever med hørselshemming.

-Her er ingenting ordnet. Elever med hørselshemming vil oppleve å komme inn i klasserommene og ikke høre noe som helst, sier Limstrand.

Hun forteller at det må monteres teleslynger i klasserommene som skal benyttes av disse elevene.

Kommer på plass

Normalt leveres dette av hjelpemiddelsentralen i Bodø, men lærerne har lært seg å montere dette i samarbeid med kommunale drifstteknikere. Men uten tilgang til klasserommene kan ikke denne jobben gjennomføres.

Rektor Kari Edvardsen ved Rana ungdomsskole medgir at alt ikke er på plass av solskjerming og utstyr for elever med hørselshemming, men lover at alt skal komme på plass i løpet av første skoleuke.

Kommunaldirektør Lillian Nærem sier til Rana Blad at ideelt sett skulle tilrettelegging for hørselshemmede elever vært på plass,og at enkelte lærere må gjøre tilpasninger for å ta imot disse elevene på en god måte inntil utstyret er på plass.