Ingvild Kjerkol holdt innledningsforedrag under HLF Briskebykonferansen som går av stabelen i Oslo torsdag 25. og fredag 26. oktober, med eldre og hørselstap som hovedtema. 

- Eldrebølgen er ikke noe vi kan ignorerer, den er ikke noe vi kan få til å forsvinne. Det eneste vi kan gjøre er å legge til rette for et samfunn med flere eldre. Den ambisjonen medfører at vi også må snakke om hvordan vi kan skape et samfunn for de som har svekket hørsel, sa Kjerkol.

Må ta hørsel på alvor

Statistisk sentralbyrå anslår at andelen av befolkningen som er 70 år og eldre vil øke fra 12 prosent i dag til 21 prosent i 2060. I tillegg vil vi få en tredobling av eldre over 80 år i samme periode. 

- Hørsel er en ofte underkjent del av den såkalte eldrebølgen. Over 60 prosent av gruppen over 65 år har nedsatt hørsel, og det sier seg selv at dobling av antall 70-åringer gir langt flere mennesker med nedsatt hørsel. Uten hjelp kan mange av dem oppleve isolasjon, depresjon, ensomhet, som igjen kan svekke den kognitive funksjonen og øke faren for utvikling av demens. Vi må ta inn over oss at den økende andelen eldre med nedsatt hørsel krever tilrettelegging. Vi må samtidig være bevisst dette når vi snakker om forebygging.

- Utfordringene for hørselshemmede er mange og sammensatte. Vi må ta dette på alvor og be om en helhetlig nasjonal hørselsplan, sa Kjerkol.

Mye må på plass

- Når vi vet hvor mange som har og vil få nedsatt hørsel, snakker vi om noe som er så vanlig at samfunnet må være innrettet for å håndtere det. Vi må med flere audiografer få kortere ventetider for utredning og tildeling av høreapparater. Den hørselsfaglige kapasiteten på sykehus og hørselssentraler må styrkes.Kompetente hørselskontaker med nok tid til å gi hørselshemmede i sin kommune et godt tilbud må på plass.Gode rehabiliteringstilbud er viktig. Dette er noen forutsetninger for at vi skal være rustet til å møte eldrebølgene og iverta mennesker med hørselstap, sa Ingvild Kjerkol.

 

HLF Briskebykonferansen er en årlig erfaringskonferanse for fagfolk og brukere, som ble arrangert for første gang i 2010. Årets konferanse "Hørsel hele livet" foregår på Nationaltheatret Konferansesenter i Oslo og her kan du se hele programmet.