- Vi har utviklet en robot som skal behandle søknader om høreapparat. Store deler av saksbehandlingen kommer nå til å gå automatisk. Det vil gjøre at vi klarer å behandle flere søknader og at saksbehandlingstiden går ned, opplyser avdelingsdirektør Stine Olsen i Nav Arbeid og Ytelser.

Må purre

Audiografer har lenge vært fortvilet over den stadig lengre behandlingstiden hos Nav. I en jobbhverdag med mye tidspress og lange ventelister må de bruke dyrebar tid på å purre på Nav, slik at pasientene kan få tildelt høreapparatene de har behov for.

- Blir ventetiden for lang, er det ikke bra for hverken brukeren eller fagpersonen, fastslår Audiografforbundets leder Mona Elisabeth Hansen.

Ja- og nei-svar 

I øyeblikket tar det 19 uker i gjennomsnitt fra Nav mottar en høreapparatsøknad til søknaden er innvilget.

I oktober kom Navs nye "saksbehandler" på plass for å ta unna søknadene. Avdelingsdirektør Olsen kan beroliger dem som er bekymret for denne teknologien med følgende: Roboten skal ta seg av de delene av behandlingen der det er klare ja- eller nei-svar. Det er ingen fare for at den får mulighet til å gjøre feil.

- Der det må ytterligere vurderinger til er det saksbehandlerne våre som gjør det. Vi gjør dette for at folk som trenger høreapparat skal få svar så fort som mulig. Samtidig får de aller fleste positivt svar på søknader om høreapparat, understreker hun.

RASKERE. Stine Olsen i Nav Arbeid og Ytelser har tatt grep for å få ned saksbehandlingstiden. Foto: Nav
RASKER. Stine Olsen i Nav Arbeid og Ytelser har tatt grep for å få ned saksbehandlingstiden. Foto: Nav AKSEL LIAN

Beklager ventetid

Olsen beklager den lange saksbehandlingstiden og forteller at Nav gjør flere grep. Viktige stikkord er overtid og forenkling.

- Vi har satt av ekstra penger til å jobbe overtid etter sommeren. Flere av våre ansatte gjør nå en ekstra innsats for å få ned saksbehandlingstiden, sier Olsen.

Behandles samtidig

I tillegg forteller hun om forenkling. Før var det to forskjellige saker hvis du måtte søke om både høreapparat og tilbehør. Nå behandles begge deler samtidig. Det blir enklere for den som trenger høreapparat og korter ned saksbehandlingstiden ytterligere.

FORNØYD. Audiografforbundets leder Mona Elisabeth Hansen er fornøyd med Navs robot-tiltak. Foto: Privat.
FORNØYD. Audiografforbundets leder Mona Elisabeth Hansen er fornøyd med Navs robot-tiltak. Foto: Privat.

Godt tiltak

Audiografforbundets leder er fornøyd med tiltakene.

- Vi støtter Nav Arbeid og Ytelse sin vurdering om at deler av søknadsmassen kan behandles maskinelt med robot. Dette er et godt effektiviseringstiltak i en situasjon der søknadene om høreapparater øker og vil gi redusert ventetid for søknadsbehandlingen. Dette er viktig i hele formidlerkjeden, både for brukeren, klinikkene og høreapparatlevereandørene. Tiltaket vil også frigjøre kapasitet, slik at de søknadene som må behandles manuelt, får den individuelle vurderingen som er nødvendig, sier Mona Elisabeth Hansen.

Les også: Ti måneder i kø for nye høreapparater

Fortsatt manko på teleslynger