Det var Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Lubna Boby Jaffery som mottok refsen på av vegne av partiet og regjeringen. Buan lot ikke anledningen gå fra seg til å si at HLF og hørsels-Norge er skuffet over fraværet av satsing på hørsel generelt, og skrotingen av Solberg-regjeringens forslag om å bevilge 23,7 millioner kroner til inntil 25 nye tolker spesielt.

Jaffery svarte at budsjettforhandlinger er krevende, spesielt rett etter et regjeringsskifte.

-Vi må ta ta vekk noe, og legge til noe. Dessverre gikk det utover hørsel i denne gangen. Kravet om en nasjonal hørselsplan er ikke nevnt i regjeringsplattformen, men den er ikke glemt. Jeg lover at jeg skal ta dette med videre inn i partiet og inn mot kommende budsjettarbeider. Men jeg kan ikke love noe her og nå, sa Jaffery.

Lang vei å gå

Hun var opprinnelig plassert i helse- og omsorgskomiteen, men etter tumultene og rokeringer i kjølvannet av stortingspresidentens fratreden, sitter hun nå i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det forhindrer henne likevel ikke i å ha klare meninger om at hørselsfeltet vil bli et viktig satsingsområde fremover.

-Det er enorme problemer å løse og en lang vei å gå før vi har en god nok hørselsomsorg i Norge. Over én million mennesker med hørselsutfordinger gir både personlige og samfunnsmessige konsekvenser, og her er det store gevinster å hente. Hørsel er et  nasjonalt helseproblem, med mange og sammensatte utfordringer. Det er viktig at dette området tas på alvor, ikke minst med tanke på å motvirke hørselsskader blant barn og unge. Men for alle med et hørselsproblem er det snakk om å få en bedre livskvalitet, sa Jaffery.

Gerhard Andersson, Inge Boss Thorsen, Hørselskonferansen 21
MANGE TEMAER. Hørselskonferansen bød på mange temaer og samlet innledere fra flere land. Her professor Gerhard Andersson som holdt foredrag om tinnitus og digital behandling, sammen med daglig leder Inge Boss Thorsen i HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester. Foto. Bjørg Engdahl

Innholdsrikt program

Hørselskonferansen arrangeres av Hørselshemmedes Landsforbund, med HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT) som fast samarbeidspartner og i år i samarbeid med Lovisenberg diakonale sykehus, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Hovedtema var morgendagens hørselsomsorg. Konferansen samlet rundt 160 deltakere fysisk fra hele hørselsfeltet i Norge, og mange fulgte konferansen digitalt.

Blant temaene som ble presentert var et dansk prosjekt med fokus på bedre tilpasning og vurdering av brukernes utbytte av høreapparater, HLFs arbeid for mer kompetanse, bedre kvalitet og økt kapasitet i hørselsomsorgen og hørselsrehabilitering sett fra leverandørenes perspektiv. Videre fikk deltakerne forelesninger om internettbasert behandling av trinnitus, om utviklingsarbeid innen APD (auditive prosesseringsvansker/lyttevansker), om arbeidet med et nasjonalt kvalitetsregister for hørselstap hos barn, og om livskvalitet hos barn med hørselstap. Formidling av hørselshjelpemidler, digitalisering av HLF Briskeby RUTs tilbud og tjenester. Informasjon om digital plattform for pasient- og pårørendeopplæring avsluttet konferansen.

Tron Vedul Tronstad, Sintef skolebarn
SKOLEBARN. Forsker Tron Vedul Tronstad ved Sintef i Trondheim fikk pris for sitt arbeid hørselsscreening i skolehelsetjenesten. Foto. Tor Slette Johansen

Screening i skolen

Konferansen inneholdt også en konkurranse om beste posterpresentasjon, hvor ulike miljøer var invitert til å sende inn presentasjoner av sine hørselsprosjekter. Det var "Hørselsscreening i skolehelsetjenesten" som gikk av med seieren, et prosjekt som er en oppfølger av "Lyders lyder" utarbeidet ved Sintef i Trondheim med forsker Tron Vedul Tronstad i spissen.

Andre prisvinnere ble lærings- og mestringstilbud for seniorer i Trondheim ved Lise Høiberg, og Tinnitus-telefonen ved HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT).