Din Hørsel har foretatt en liten rundspørring blant høreapparatleverandørene, og svarene er stort sett de samme: Vi reparerer som før, men man må regne med litt lengre ventetid enn normalt.

Tiltak mot smitte

Leverandørene er alle veldig opptatt av å forhindre smitte, og har innført en rekke tiltak i tråd med myndighetenes anbefalinger om smittevern. Noen butikker og kontorer har stengt dørene for besøk, og vil at alle apparter skal sendes i posten. Andre har innført smittehindrende tiltak ved fysisk innlevering av apparater.

Alle leverandørenes aktiviteter går som normalt med hjemmekontor. Nettbutikker er åpne for  bestillinger og hjemsendelse av produkter på vanlig måte, og spørsmål besvares fortløpende. De viser ogå til sine hjemmeider hvor det er lagt ut informasjon om hvordan den enkelte bruker og profesjonelle aktører nå skal forholde seg. 

Mottakssenter

-Vi har satt til verks en del tiltak hvor vi prøver å minimere antall mennesker på kontoret. Vi slipper ikke fysisk inn brukere på kontoret, men har etablert et mottakssenter for avlevering av service. Her må bruker selv fylle ut reparasjonsskjema og avleverer dette i forseglet pose sammen med produktet, sier Espen Sommereth hos Sivantos.

-Her kan man også bestille forbruksvarer som sendes hjem til bruker per post. All service foregår i Oslo, og betjenes fra vårt kontor hvor vi har to serviceteknikere. Vi opplever ikke større pågang enn tidligere, men opplever en del mer support fra sluttbrukere som ofte kontakter sin audiograf for svar på spørsmål.

-En god del hygienetiltak er også satt i verk i serviceavdelingen for å sikre at alt som sendes fra oss er desinfisert. Kontorene vaskes flere ganger per dag og alle overflater, samt deler/produkter desinfiseres mellom hver service, sier Espen Sommerseth

Effektiv drift

-Vi har siden viruset ble oppdaget i Kina jobbet intenst for at den daglige driften forblir effektiv ved å sikre at forsyningskjeden vår er intakt. Dermed kan vi tilby våre kunder den støtten du trenger. Vi kan imidlertid ikke garantere at denne vanskelige situasjonen ikke vil skape noen utfordringer for oss i fremtiden, og vi kan dessverre ikke garantere at det vil gå så raskt som det normalt gjør. Vi vil selvfølgelig gjøre vårt aller beste, for vi vet hvor vanskelig det kan være å leve uten høreapparat, sier Christina Hoffmann Høgstad i GN Hearing Nordic (Resound), som legger til at butikken i Oslo sentrum er stengt for tiden.

Flere på support

Starkey Norway har besluttet i forige uke å stenge sine kontorer for publikum, for å hinde spredning av smitte.

-Høreapparatbrukerne kan sende inn apparatet sitt til reparasjon som vanlig, eller levere det direkte på verksted for de som har den muligheten. Reparasjonstider er ikke påvirket av situasjonen.

-Alle andre funksjoner er upåvirket, det vil si logistikk, service, reparasjon og support. På grunn av at vi har stengt kontorene våre, har vi utvidet kapasitet på supporttelefonene våre, både for profesjonelle og sluttbrukere, sier daglig leder Yngve Rye Saur.

Hjelp til selvhjelp

Sonova Norway/Phonak er bemannet som normalt, bortsett fra at privatklinikken er stengt.

-Alle ansatte som kan utføre jobben sin fra hjemmekontor, gjør dette. Service og reparasjon gjennomføres, men tar noe lengere tid på grunn av tiltak for å hindre risiko for smitteoverføring fra innkomne høreapparater.

-Phonak Service Partner, vår partner på salg av forbruksmateriell og enkle reparasjoner, er i drift. Alle bestillinger i nettbutikk, per telefon og mail går som normalt. Den fysiske butikken er stengt, men apparater til service kan leveres gjennom brevsprekken eller sendes per post. 

-Vi opplever at flere sluttbrukere tar direkte kontakt med oss. Vi har derfor midlertidig omjustert slik at vi har styrket vår sluttbrukerstøtte. Vi jobber dessuten med å utarbeide flere hurtiginstruksjoner som vil hjelpe våre brukere til selv å løse utfordringer de ellers har fått hjelp til hos sin audiograf/hørselshjelp, sier marketing manager Rikke Werge Nilsen i Sonova Norway.

Varer i hyllene

Oticon har stengt klinikken og drop-in butikken, men arbeider ellers om normalt.

-Vi har tilnærmet full bemanning ennå, og besvarer telefon og epost på vanlig måte. Vi har normal ventetid på reparasjoner, og full kontroll på situasjonen der. Også bestillinger av utstyr, forbruksmateriell og høreapparater ekspederes som normalt i løpet av 24 timer, og vi har godt med varer på alle hyller, sier daglig leder Lars Martin Olsen i Oticon.

Roligere dager

-Vi merker at aktiviteten er lavere ute hos formidlerne, og dette fører naturlig nok til roligere dager hos oss også. De som har muligheten til å ha hjemmekontor, har det. Vi har ikke vært nødt til å permittere noen av våre ansatte. Derfor er det ingen forsinkelser på reparasjoner eller bestillinger i dag. Det som derimot våre brukere vil merke i denne perioden, er at vi ikke tillater brukere å komme inn til oss. Alle reparasjoner og bestillinger må sendes oss via post/epost. De som har time for å justere sine høreapparater får timen sin utsatt, sier avdelingsleder Johan Hammer i Cantec AS.

Brukerne ringer

Widex har vi merket større pågang fra brukere som trenger hjelp med sine høreapparater, fordi de ikke får kontakt med sin audiograf. 

-Vi har alle funksjoner på plass for å gi den service brukerne og audiografene trenger, men noen begrensninger har vi måtte innføre gjøre for å redusere smittefaren. Vi har stengt vårt servicesenter hvor man kan komme inn til oss for å levere reparasjoner, så reparasjoner må sendes i posten eller leveres i resepsjonen vår. Det betyr at vårt «Drop-In» tilbud hvor du kan få reparert høreapparatet mens du venter, utgår. Reparasjonstiden ellers er det ikke forsinkelser på. Alt av tilbehør kan bestilles i vår nettbutikk, via telefon eller epost, sier marketing manager Trine Lunde Paulsen i Widex Norge.