Hørselshemmedes Landsforbunds (HLF) generalsekretær Henrik Peersen leverte anmeldelsen ved Oslo Politikammer i slutten av august, etter å ha sett seg lei på at hørselshemmede blir lurt opp i stry av Relixen Oil.

Ren svindel

Peersen har tidligere reagert med avsky på svindelproduktet som lover perfekt hørsel innen 28 dager, ved bruk av en olje som påstås å vekke døde hårceller til live. Noe fagfolk på hørsel sterkt avviser.

Annonsen er kommet i ulike varianter i snart to år, med både en og to fiktive professorer som lover gull og grønne skoger, og med like fiktive «sannhetsvitner» som lovpriser svindelpreparatet.

Oppfordrer til å anmelde

Peersen er skuffet, men dessverre ikke overrasket over at politiet henlegger anmeldelsen.

-Vi hadde et lønnlig håp om at politiet ville ta denne bedragerisaken på alvor. Vi opplever dessverre at spesielt mange eldre har latt seg friste til å bestille produktet. Det er lite vi som forbund kan gjøre for den enkelte som har latt seg lure. Men vi anbefaler hver enkelt å selv anmelde saken til politiet. Forhåpentligvis kan det få politiet til å ta saken opp igjen, sier Peersen.

Ikke kapasitet

I et systemgenert brev fra politiets saksbehandlingssystem heter det at forholdet er henlagt på grunn av manglende kapasitet til å behandle saken. «På grunn av arbeidsmengden i strafferettspleien må det dessverre skje nødvendige prioriteringer av hvilke saker som skal behandles. Etter retningslinjene for slik prioritering blir denne saken ikke tatt under behandling», heter det i avslaget fra politiet.