Større og bedre lokaler, økt mulighet til å nå nye målgrupper og samarbeidspartnere og bedre tilgjengelighet. Dette er kort oppsummert noe av gevinstene ved å flytte kurs -og rehabiliteringstilbudet fra HLF Briskebys hovedkvarter i Lier til hovedstaden.

Bor på kursstedet

De nyoppussede lokalene i Diakonissehuset Lovisenberg inneholder blant annet flere kurs- og konferanserom, aktivitetsrom, kontorplass for 20 ansatte, samt gjestehus. Det siste gjør at deltakerne som kommer på tilpasningskurs kan overnatte på selve kursstedet. Da kurstilbudet var i Lier måtte deltakerne fraktes med buss til og fra hotell i Drammen.

Få steinkast unna Diakonissehuset stopper både flybuss og andre busser, noe som øker tilgjengeligheten mange hakk.

Nye samarbeidspartnere

Daglig leder Inge Bossen Thorsen ved HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT) er svært fornøyd med både lokaler og område, og ser for seg mange faglige synergier i årene fremover.

-Den fysiske plasseringen var viktig da vi vedtok å flytte ut deler av RUTs virksomhet. Her er vi blant annet nabo med sykepleierutdanningen ved Lovisenberg Diakonale Høgskole og hørselssentralen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, som vi ønsker å få et tett samarbeid med. Sykehuset driver ni sykehjem i hovedstaden, og her håper vi å komme inn med vår hørselskompetanse overfor både ansatte og beboere, sier Thorsen.

Vil være utstillingsvindu

De 1000 kvadratmeterne på Lovisenberg er pusset opp med strenge krav til lyd og akustikk. Her er lyddempende akustikkplater i alle vegger og tak, og det nyeste innen lyd- og hørselsteknisk utstyr er på plass.

-Målet vårt er å bli utstillingsvindu for rehabilitering innen hørsel, men også når det gjelder lyd, akustikk og hørselsteknisk utstyr. Ved å videreutvikle vårt digitale tilbud kan vi nå nye målgrupper, sier Thorsen.