Statsbudsjettet for 2020 viderefører bevilgningene til høreapparater, HLFs likepersonordning og Briskeby videregående skole omtrent på samme nivå som i år.

-Det er gledelig og som forventet, sier HLFs forbundsleder Morten Buan.

Skyves ut i tid

Regjeringen velger å forlenge eksisterende handlingsplan for universell utforming. Flere departementer omtaler så vidt universell utforming, men nøyer seg med å vise til den handlingsplanen som skulle vært avsluttet i år. Og den vil regjeringen forlenge. Det er heller ikke avsatt konkrete midler til tiltak for universell utforming, med unntak av syv millioner kroner til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Kultur- og likestillingsdepartementet har imidlertid ikke foreslått bevilgninger til Bufdirs veikart for universell utforming av eksisterende skoler innen 2030, slik HLF tidligere har fremsatt krav om.

-Det holder ikke, og er til fint lite hjelp for alle som trenger hjelp til en enklere hverdag, sier Buan.

Barnefilmer uten tekst

Han er også skuffet over at Kulturdepartementet heller ikke denne gang fant plass til midler for å tekste dubbede barnefilmer.

-Det koster så lite, og betyr mye for mange små barn. Her er det bare snakk om manglende vilje, sier Morten Buan.

Ingen hjelp til tolkekrisen

Regjeringen har ikke lagt inn penger til å videreutvikle tolketjenesten, men viser til utredningsarbeidet som pågår i Navs regi.

-Vi har forståelse for at regjeringen velger å se dette på litt lengre sikt, men vi er skuffet over at det ikke er avsatt midler til umiddelbare tiltak for å bedre dagens situasjon på tolkeområdet. Spesielt det siste året har stadig flere hørselshemmede fått avslag på ønske om skrivetolk. Det kan vi ikke leve med, sier HLFs generalsekretær Henrik Peersen.