TEKST Tor Slette Johansen

HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT) jobber nå med prosjektet «Ikke rop!», en informasjonskampanje rettet mot pårørende.

Tips og råd

Prosjektet har fått 300.000 kroner i støtte gjennom Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre (Aktivitetsprogrammet), som er et samarbeid mellom Helsedirektoratet og Stiftelsen Dam.

Gjennom denne kampanjen vil pårørende få informasjon om hvordan de best kan bistå sine eldre som har nedsatt hørsel. Gjennom annonser i sosiale medier og aviser skal pårørende få tips og råd om bruk og stell av høreapparater, om gode samtalestrategier og om tilgjengelige tjenestetilbud.

PROSJEKTLEDER. Johanne Dahll Fossen ved HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester leder prosjektet «Ikke rop!».
PROSJEKTLEDER. Johanne Dahll Fossen ved HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester leder prosjektet «Ikke rop!».

Koronabegrensninger

Nedsatt hørsel hos eldre legger ofte begrensninger for samtale og kommunikasjon, og medfører ekstra hinder for sosial deltakelse. I tillegg kommer begrensninger som følge av covid-19.

-Uten tilgang til å høre samtalen rundt seg kan den eldre bli en passiv tilskuer uten reell deltakelse, og det sosiale samværet kan virke mot sin hensikt. Resultatet kan bli sosial tilbaketrekning. Sårbarhet for hørselshemmede eldre under korona-pandemien blir dobbel og fare for isolasjon øker tilsvarende, sier prosjektleder Johanne Dahll Fossen.

Sosial aktivitet

Målsetting med prosjektet er å øke sosial aktivitet gjennom bruk av tiltak for å øke lytteforståelsen hos eldre hørselshemmede. Prosjektet retter seg mot hørselshemmede eldre som har fått redusert tilgang til sosiale aktiviteter som følge av covid-19, og deres pårørende.

-Voksne barn opplever både oppgitthet og sorg når foreldrene ikke klarer å delta aktivt sosiale sammenhenger. Pårørende har oftest ingen kjennskap til tiltak for å avhjelpe den fortvilede situasjonen.

Et viktig skritt

-Vi tror at mange pårørende ønsker å hjelpe, men vet ikke hvordan eller hvor de skal henvende seg. Selv hørselshemmede og deres pårørende kan lite om hørsel, viser faglig og praktisk erfaringer.

-Vi forventer at prosjektet resulterer i at sårbare eldre med hørselstap får tilgang til gode sosiale opplevelser. Dette er et viktig skritt på veien til å øke de eldres tilgang til kommunikasjon der kunnskapen er vanskelig tilgjengelig for den eldre selv. Pårørende skal lære at det ikke nytter å rope til den eldre, andre tiltak må brukes, sier Fossen.