Målet med prosjektet er å gi hørsels- og synshemmede kunnskap om sitt diskrimineringsvern, altså likestillings- og diskrimineringsloven, og hvordan man går frem for å klage til Diskrimineringsnemda.

Dokumentert diskriminering

Bak prosjektet står Hørselshemmedes Landsforbund, Norges Blindeforbund og Stopp Diskrimineringen. Organisasjonene har god kompetanse på diskriminering og klagesaker, som med prosjektet samles i en satsning for å styrke disse ressursene ytterligere. Prosjektet gjennomføres med tilskudd fra Bufdir.

Miranda Moen, Norges Blindeforbund
BEVISSTGJØRING. Prosjektleder Miranda Moen i Norges Blindeforbund vil bevisstgjøre hørselshemmede og blinde om hvilke rettigheter de har når de blir diskriminert. Foto. Norges Blindeforbund

-Det er godt dokumentert at hørselshemmede og synshemmede blir diskriminert og opplever fordommer på sentrale samfunnsområder, slik som arbeidsliv, skole/utdanning, politikk og fritid. Samtidig er det mange som av ulike grunner vegrer seg for å klage. Dette ønsker vi å gjøre noe med, sier prosjektleder Minda Moen i Norges Blindeforbund.

Økt bevissthet

-Deltakerne skal bli mer bevisst på hva diskriminering er, vi skal motivere flere til å klage, og bistår de som vil med klagesaker. Prosjektet vil dermed gi syns- og hørselshemmede økt eierskap til diskrimineringslovverket, men også bedre livskvalitet, økt selvtillit og mindre avmakt i eget liv, sier Moen.

Prosjektet skal blant annet gjennomføre tematiske webinarer og workshops/studiegrupper, hvor man kan gå mer i dybden på sine erfaringer og få bistand med klagesaker. Prosjektet skal også utforme nettbasert og tilgjengelig universell utformet veiledning om diskriminering og klager.