I løpet av kort tid vil det bli nedsatt en bredt faglig sammensatt komité som skal tilrettelegge for en standardisering av prosjektering, installering og drift av lydteknisk utstyr. Målet er at alle skal ha likestilt tilgang til lyd.

PÅDRIVER. HLFs interessepolitisk seniorrådgiver Marte Oppedal Vale er en pådriver for bedre lydmiljø i offentlige bygg. Foto. Tor Slette Johansen
PÅDRIVER. HLFs interessepolitisk seniorrådgiver Marte Oppedal Vale er en pådriver for bedre lydmiljø i offentlige bygg. Foto. Tor Slette Johansen

Unik mulighet

-Dette er en unik mulighet til å få fagmiljøene til å jobbe for god akustikk, og hvor lydteknisk utstyr er en del av den totale vurderingen av om lydmiljøet er universelt utformet, sier HLFs interessepolitiske seniorrådgiver Marte Oppedal Vale.

Vale har vært en pådriver for at alle skal ha rett til et godt lydmiljø i sitt arbeid i Standard Norges komiteer for Akustikk og Universell utforming av byggverk.

Behov og tiltak

Målet for komiteens arbeid er et dokument som beskriver hvordan det kan sikres likestilt tilgang til lyd for alle. Brukergrupper er barn, personer med nedsatt hørsel, eldre i arbeidslivet og andre med ulike behov. Komiteen skal videre beskrive organisatoriske behov og tiltak, valg, installasjon og drift av lydteknisk utstyr, veiledning til prosjektering og vedlikehold og drift i lokaler og bygninger. Komiteen skal også utarbeide informasjon om utstyrets virkemåte, vedlikehold og bruk, samt informasjon som skal gis til brukere og de som drifter utstyret.

Inn i loven

-Det er for tidlig å si om det i første omgang blir en teknisk spesifikasjon og senere standard, eller om vi går rett på en standard. Det må komiteen se på. Muligheten for å få dette knyttet til NS 8175, som er referert til i teknisk forskrift, altså loven, ligger der. Det er noe jeg kommer til å jobbe for om standarden skal bli bra, sier Marte Oppedal Vale.