Diskrimineringsveilederen er et samarbeid mellom Hørselshemmedes Landsforbund, Norges Blindeforbund og organisasjonen Stopp Diskrimineringen. Miranda Moen har vært prosjektleder og har samarbeidet tett med jurist Lene Løvdal i Egalia senter mot diskriminering. Prosjektet er gjennomført med tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Gratis behandling

Formålet med veilederen er å gi syns- og hørselshemmede kunnskap om hva slags diskrimineringsvern de har gjennom likestillings- og diskrimineringsloven, og hvordan gå frem for å klage til Diskrimineringsnemda.

Nemnda er et offentlig forvaltningsorgan som håndhever likestillings- og diskrimineringsloven.

-Det er dit du sender en klage på diskriminering, trakassering eller gjengjeldelse. Det er gratis å få en sak behandlet i nemda, slik at det skal være mulig for alle å få saken sin vurdert uavhengig av ressurser. Nemda kan ikke gi deg råd om hvordan du formulerer klager, men plikter å få saken din så godt opplyst som mulig, sier Miranda Moen.

Nyttig for alle

Det kan ha personlig verdi og betydning å få medhold på en klage om diskriminering.

-Du får et offentlig, juridisk vedtak på at du har blitt eller blir diskriminert. Er du yrkesaktiv kan du kreve oppreisning i form av økonomisk kompensasjon dersom klagen vinner frem. Du kan kreve erstatning i klagesaker på alle samfunnsområder hvis du har tapt penger på grunn av diskriminering. Klagesaker er ofte av interesse for media og kan bidra til mer oppmerksomhet som vil være til hjelpe også for andre, sier Miranda Moen.