I Norge lever i dag 800.000 mennesker med tinnitus - på godt norsk øresus - i varierende grad. For noen er lyden så plagsom at den virker invalidiserende, for mange går den ut over livskvaliteten, for andre kommer og går den.

Lavterskeltilbud

HLF har tatt initiativet til den nye hjelpelinjen, som er et gratis lavterskeltilbud til alle som ønsker å få kunnskap om tinnitus. Audiopedagoger og andre fagpersoner med hørselskompetanse knyttet til HLFs Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT), sitter hver hverdag mellom klokka 09.00 og 11.00 klar på telefon 32 22 65 32 for å lytte til din historie og gi råd om hvordan du kan komme deg videre.

-Mange ringer for å lufte sine bekymringer, andre søker kunnskap om hvordan de selv kan forbedre sin livskvalitet med egen innsats, mens andre igjen er nysgjerrige på hvilke rehabiliteringstilbud HLF kan tilby, sier audiopedagog Martin Wold, en av flere som betjener telefonen.

Stort behov

-HLF har i lang tid sett behovet for en direkte telefonlinje for alle dem som plages med tinnitus. Opplevelsen av tinnitus varierer fra person til person. For noen er den konstant og ofte invalidiserende, for andre kommer den svakt i perioder, og med alle avskygninger mellom disse ytterpunktene. Felles for alle er et ønske om kvalitetssikret informasjon om hvilke utfordringer tinnitus kan by på. Vårt mål er gi informasjon om årsaker og sammenhenger, gode mestringsteknikker og oversikt over hvilke tilbud som finnes, sier HLFs forbundsleder Morten Buan.

For mange med nedsatt hørsel - som ofte oppstår sammen med tinnitus - er telefonen et vanskelig kommunikasjonsmiddel. Derfor innebærer også dette nye hjelpetiltaket kontakt på e-post og også for samtale på en digital plattform. Dette kan avtales med en e-post til tinnitus@hlf.no

Krafttak for tinnitus

Denne hjelpelinjen er en del av HLFs strategi for å gjøre et krafttak for tinnitusrammede. Dette vil innebære å etablere et dokumentasjonsprosjekt for å kartlegge dagens behandlingstilbud, all brukerrettet informasjon om tinnitus skal gjennomgås og en ny veileder for likepersoner skal utarbeides.

-I startfasen er det HLF som har finansiert Tinnitustelefonen. I tiden fremover vil vi høste erfaringer fra prosjektet, og på sikt vil det værer naturlig å be sentrale myndigheter overta finansieringen. For vi er ikke i tvil om at dette er et tilbud som det er behov for og som vil være til stor hjelp for svært mange menneskers livskvalitet, sier Buan.

Les også: Tinnitus forverres av frykt