Hørselstesten «Lyders lyder» er utformet som et dataspill, der barnet skal lytte til ord i bakgrunnsstøy som skal kobles til riktig bilde, veiledet av pingvinen Lyder. Underveis blir barnet belønnet med oppmuntrende animasjoner.

Testen er ment å gi en pekepinn på om barnet hører normalt, eller om hørselen bør følges opp av hørselsfaglig personell via fastlege eller helsestasjon.

Gå inn på testen her

Store mørketall

Steinar Birkeland, fagsjef Hørsel i HLF (Hørselshemmedes Landsforbund), håper den nye testen skal fange opp så mange hørselshemmede barn som mulig.

- Nyfødte blir i dag hørselsscreenet, men det viser seg at andelen barn med nedsatt hørsel ved skolestart er dobbelt så høyt som det fødselsscreeningen skulle tilsi. Mange barn og deres familier lever dermed med uoppdagede hørselstap på grunn av for eksempel infeksjoner, sykdom eller støyskader. Målet er at flest mulig av disse barna skal oppdages via testen vår, sier Birkeland.

Første test for barn 

«Lyders lyder» er et samarbeidsprosjekt mellom HLF, Sintef Digital Akustikk og NTNU Audiografutdanningen, og er finansiert av ExtraStiftelsen.

Les om prosjektet her 

Barnetesten, som er utviklet av Sintef, er den første norske i sitt slag og er prøvd ut i samarbeid med barnehagebarn.

«Lyders lyder» skal gjennomføres sammen med en voksen og tar omtrent ti minutter. Etter endt test kommer en anbefaling om videre oppfølging, dersom resultatene tyder på redusert hørsel.

Populær test for voksne

HLF har tidligere utviklet en egen hørselstest for voksne på nett:  hørselstesteren.no, som er hyppig besøkt.

Testen "Lyders lyder" for barn finner du ved å gå inn på samme nettsted.

NB! Barnestesten kan foreløpig bare gjennomføres på PC/nettbrett.