Den første CI-operasjonen fant sted i 1986, men først nå er antall personer og utførte inngrep samlet i en nasjonal statistikk. Den er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF), Haukeland universitetssjukehus, Rikshospitalet i Oslo og St. Olavs hospital i Trondheim. Universitetssykehuset i Nord-Norge har bidratt med data til statistikken.

Ulike former

Statistikken viser at 2916 personer har fått operert inn CI siden oppstarten i 1986. Det fordeler seg med 2068 voksne og 848 barn.

Det er foretatt totalt 3822 operasjoner/kirurgiske inngrep. Dette fordeler seg med 2592 personer som har fått CI på ett øre, 720 som har fått CI først på det ene øret og senere på det andre, og 324 personer som har fått CI på begge ører samtidig. I tillegg er det foretatt 186 såkalte reoperasjoner.

Forskjellen i antall personer som har fått CI og antall operasjoner, skyldes at ikke alle får to CI, eller ikke får to samtidig, og at noen må reopereres på grunn av for eksempel bytte av defekt utstyr eller fjerning av implantatet.

Det første norske barnet fikk CI i 1988, og i perioden 1988-1991 fikk åtte barn CI. Flest operasjoner på barn ble foretatt i 2005 med 55 operasjoner. I 2022 fikk 22 barn operert inn CI.

VIKTIG. Leder Jan Joakimsen i HLFs CI-utvalg er glad for at det endelig er kommet en oversikt over utviklingen på CI-området. Foto. Anne Elisabet Næss
VIKTIG. Leder Jan Joakimsen i HLFs CI-utvalg er glad for at det endelig er kommet en oversikt over utviklingen på CI-området. Foto. Anne Elisabet Næss

Viktig kunnskap

HLFs CI-utvalg ønsket i sin tid tall fra samtlige helseforetak for å få en oversikt over hvem som utfører CI-operasjoner, hvor mange som får CI, og generell kunnskap om aktiviteten på feltet.

- Bakgrunnen er at vi fikk og fortsatt får motstridende signaler fra våre medlemmer og andre som ønsker CI. Noen antyder at de blir avvist når det gjelder tosidig CI, andre får avslag fordi de ikke betraktes som yrkesaktive, mens andre igjen får beskjed de er for gamle til å få CI, sier utvalgets leder Jan Joakimsen.

- Det er også viktig for oss å få kunnskap om antall operasjoner for både voksne og barn er nedadgående eller økende, hvor mange som står på venteliste, om ventetiden for å få utredning/operasjon øker eller reduseres. Disse og andre spørsmål vil gi oss en pekepinn på hvordan vi skal jobbe videre på dette feltet, sier Joakimsen.

Åpner for forskning

- CI-statistikken vil komme til nytte for hele hørselssektoren og for helsemyndighetene. En bonus er at datagrunnlaget for statistikken åpner nye muligheter for kvalitetsarbeid samt forskning, utvikling og innovasjon innen CI-området, sier HLFs fagsjef hørsel, Steinar Birkeland, som har deltatt i arbeidsgruppen.