Det er HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester, ved audiopedagog Bente Ørbeck og psykomotorisk fysioterapeut Mari Rypaas, som har utviklet tinntus-appen med bakgrunn i erfaringer fra rehabiliteringsteamets spesialiserte tilbud.

Appen er tilgjengelig i App Store og Google Play.

Overveldende ulyd

Rehabiliteringstilbudet og appen er basert på nevrofysiologisk og kognitiv modell og følger prinsippene i TRT-metoden (Tinnitus Retraining Therapy), hvor fokusert avspenning er en rød tråd. 

-Tinnituslyd kan være så overveldende at den forstyrrer fokus fra hverdagslige situasjoner, sosialt og yrkesmessig. Mange sliter derfor med å kunne konsentrere seg. Tinnituslyden kan ta så mye av oppmerksomheten at det fører til konsentrasjonsvansker, hukommelsestap og utmattelse, sier audiopedagog og prosjektleder Bente Ørbeck.

Fokusering

Med fokuseringstrening øver man opp evnen til å kontrollere oppmerksomheten med bevissthet og vilje.

-Når du lærer å fokusere på det du vil, havner tinnitusen i bakgrunnen og du reduserer den negative virkningen tinnitus kan ha på konsentrasjonen. Man kan kontrollere oppmerksomheten ved å flytte den mellom ulike lydinntrykk.

-Målet er ikke at du aldri skal legge merke til tinnitus, men at du bruker bevissthet og vilje til å skifte fokus mellom forskjellige inntrykk. Dermed kan du bedre fokusere på arbeidsoppgaver, bakgrunnslyd, positive tanker, og det som skjer rundt deg, i stedet for på tinnituslyden, sier Ørbeck.

Avspenning

Hovedhensikten med fokusert avspenningsøvelse er å få ned stressnivået, fordi stress har vist seg å påvirke tinnituslyd på en negativ måte.

-Målet er å få en avspenningseffekt som du kan bruke når du kjenner at tinnituslyden går opp på grunn av økt stressnivå. Øvelsene kan også for lettere å sovne, samt forebygging av økt stress, sier Bente Ørbeck.

PS! Du kan lese mer om de ulike tilbudene ved HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester her.