Det er Norge handikapforbund, Norges Blindeforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges Døveforbund og Hørselhemmedes Landsforbund (HLF) som står bak anmeldelsen skriver, universitetsavisa.no.

Bakgrunnen er utformingen av Helgasetr-prosjektet, hvor de fem organisasjonene mener plikten til å sørge for universell utforming ikke er oppfylt.

Heis og glass

Helgasetr skal samle NTNUs helse- og sosialfag innen forskning, idrett og undervisning. Statsbygg er eier og byggherre, mens NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) er leietaker i det nye bygget i Trondheim.

Det er spesielt dårlig heiskapasitet, glassvegger og sosiale soner i trappeløpene organisasjonene mener er kritikkverdige. 

Brudd på loven

- Vi har derfor valgt å melde NTNU og Statsbygg til Diskrimineringsnemnda for brudd på diskrimineringsloven, sier regionkontorleder Kristian Lian i Norges Handikapforbund Trøndelag.

I en pressemelding peker de fem organisasjonene på at NTNU og Statsbygg har snudd i saken om de utilgjengelige sosiale sonene, men de er usikre på hva som skjer med glassvegger og heis.

Hvis organisasjonene får medhold i Diskrimineringsnemnda, kan det bli aktuelt å gi pålegg om å rette opp de kritikkverdige punktene. Skjer ikke det, kan dette eventuelt følges opp med tvangsmulkt, skriver universitetsavisa.no.