Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim er nå i gang med et prosjekt hvor de ser nærmere på opplæringssituasjonen for elever med behov for tilrettelegging i ungdomsskolen og videregående skole.

Skolehverdagen

-Vi vil se nærmere på hvordan hørselshemmede elever opplever skolehverdagen. Vi har i samarbeid med HLF sendt en epost med spørreskjema til alle mellom 16-21 år som er medlemmer i HLF. For elever mellom 13-15 år må foreldrene gi samtykke til deltakelse, og epost er sendt til dem. Vi ønsker flere deltakere, så det er fint hvis flere vil bruke noen minutter på å svare, sier førsteamanuensis og prosjektleder Odd M. Mjøen ved NTNU Samfunnsforskning.

Har du ikke fått undersøkelsen, ta kontakt med Mjøen, så får du tilsendt en lenke.

Korona-undersøkelse

NTNU har også et delprosjekt hvor de kartlegger elevers opplevelse av skolegangen under koronapandemien. Prosjektet omfatter også hørselshemmede elever, og det er foreldrene som oppfordres til å svare på undersøkelsen.

-Så langt har bare et fåtall foreldre til hørselshemmede elever tatt kontakt med NTNU. Derfor er det i dag vanskelig å gi et klart svart for denne gruppen. Vårt håp er at flere foreldre vil delta i prosjektet, sier Mjøen.