FLOTT. HLFs generalsekretær Henrik Persen er veldig fornøyd med at Nordland fylkesting tar hørsel på alvor. Foto. Marianne Otterdahl-Jensen
FLOTT. HLFs generalsekretær Henrik Persen er veldig fornøyd med at Nordland fylkesting tar hørsel på alvor. Foto. Marianne Otterdahl-Jensen

Det var det fylkeskommunale rådet for personer med funksjonsnedsettelse som i fjor, under en diskusjon om teksting på TV, fikk ideen til og bestemte seg for fremme et forslag om å tekste fylkestingets møter som streames på nettet.

Tar hørsel på alvor

- Det er flott at Nordland fylkesting tar hørsel på alvor og gjør konkrete tiltak for inkludering. Teksting er nødvendig for mange med hørselsutfordringer, og er samtidig til nytte for alle. Dette er en viktig sak for HLF og har lenge hatt høy prioritet hos våre medlemmer. Vårt mål er at alt alltid skal tekstes, og her går Nordland foran som et godt eksempel. Jeg håper flere vil følge etter, sier HLFs generalsekretær Henrik Peersen.

Nyttig for alle

Svein Møllersen (Sp), som sitter både i rådet og i fylkestinget og har helsefaglig bakgrunn, har jobbet aktivt for å få denne saken gjennom.

- Jeg er veldig fornøyd med at fylkestinget fattet et enstemmig vedtak om teksting. Det er ikke bare mennesker med nedsatt hørsel i ulik grad som vil ha glede av dette. Tekst er også viktig for personer som befinner seg på steder hvor de ikke kan spille av lyd eller hvor det er mye bakgrunnsstøy, sier Møllersen.

Før sommeren

Fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) håper at en løsning vil være på plass før sommeren.

- Jeg er veldig happy med at vedtaket er fattet. Vi har jobbet raskt og effektiv både administrativt og politiske siden vi fikk forslaget på bordet, og har nå umiddelbart startet med den videre planleggingen.

- Mitt håp er at vi har en løsning på plass før neste møte i fylkestinget i april, eller i alle fall før sommeren.

- Jeg er jo også kjempefornøyd med at vi er først ute. Her har andre fylkeskommuner og ikke minst Stortinget noe å strekke seg etter, sier Bøkestad Andreassen.

HISTORISK. Per Christian B. Jacobsen (Ap) er glad for vedtaket, men er samtidig provosert over at andre fylkeskommuner, og ikke minst Stortinget, henger etter. Foto. Privat
HISTORISK. Per Christian B. Jacobsen (Ap) er glad for vedtaket, men er samtidig provosert over at andre fylkeskommuner, og ikke minst Stortinget, henger etter. Foto. Privat

Provoserende

- Dette er et "historiske" vedtak, som jeg håper kan bidra til at flere hørselshemmede får bedre mulighet til å engasjere seg i politikk. Det er mulig med denne type tilrettelegging, sier Per Christian B. Jacobsen, som representerer Ap i fylkestinget og som er medlem i HLF.

- Jeg tenker ikke bare på at hørselshemmede kan følge med i politiske saker, men også engasjere seg politisk for å kunne sette dagsorden og delta i politiske beslutninger.   

- Det er overraskende at dette ikke blir gjort i andre fylkesting i Norge, og etter min mening provoserende at selv ikke Stortinget har lagt til rette for hørselshemmede. Her har vi en lang vei å gå, sier Jacobsen.

Dette er vedtaket

1. Fylkestinget stiller seg positivt til at Nordland fylkestings plenumssamlinger tolkes for hørselshemmede, slik at flere har mulighet til å følge samlingene og sendingene. Simultanteksting av sendingene er det beste alternativet for flest mulig. Dette vil gjøre at personer med nedsatt hørsel, som ikke kan tegnspråk, også kan gjøre seg nytte av tolkingen. Det betyr at personer som for eksempel befinner seg på steder hvor man ikke kan spille av lyd på sendingene også kan ha nytte av denne tjenesten.

2. Fylkestinget ber fylkesordfører i samarbeid med fylkestingets kontor og finans- og organisasjonsavdelingen om å utrede videre, og finne rom for simultanteksting, både praktisk og økonomisk.