Det er Stiftelsen Dam (tidligere Extrastiftelsen) som har bevilget 9.195.000 kroner til seks ulike og viktige prosjekter for hørselssektoren. HLF er søkerorganisasjon for alle prosjektene.

Bedre samhandling

Audiopedagog og forsker Jorunn Solheim ved Lovisenberg diakonale sykehjem har gjennom flere tidligere forskningsprosjekter satt søkelys på en bedre hørselsomsorg for eldre. Nå har hun fått to millioner kroner for å forske på en bedre samhandling mellom hørselssentralen og kommunen, hvor flere bydeler i Oslo er involvert. Målet er å utvikle en tverrfaglig samhandlingsmodell for rehabiliteringstjenester for eldre med nedsatt mobilitet.

Teste skolebarn

Forsker og akustiker Tron Vedul Tronstad ved Sintef Digital i Trondheim har fått 930.000 kroner for å kartlegge hvordan hørsel blir inkludert i dagens skolehelsetjeneste. Målet er å bruke barnehørselstesten «Lyders Lyder» som han har utviklet i samarbeid med HLF.

Han har i et tidligere intervju med Din Hørsel sagt at barn og unge i dag ikke har noe vern mot støyskader, i motsetning til voksne som er beskyttet av støybestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.

Tale til tekst

HLF Briskeby ved skrivetolk og prosjektleder Anders Olsvoll har fått tre millioner kroner til prosjektet «Typebot – Tekst alt. Alltid.» Prosjektets overordnede mål er å kunne tilby en tverrplattformelig tale til tekst-løsning til Windows og macOS for hørselshemmede studenter, der brukeren skal ha total kontroll over undertekstenes utseende og plassering.

De øvrige prosjektene er «Helse i hver matbit», et kostholdsprosjekt med teksting og tegntolking av informasjonsfilmer, ved Finn Arild Thordarson i Supervisuell AS (965.000 kroner), «Kartleggingsverktøy for lyttevansker» ved Tone Stokkereit Mattson ved Ålesund sjukehus (1,3 millioner kroner) og «Tegnsang i kor» ved Mari Byrknes i Ung i kor (én million kroner).