Tradisjonen tro går startskuddet med stand på Eidsvolls plass i Oslo, med Stortinget som en verdig bakgrunn. I år ønsker HLF å synliggjøre det mangfoldet over én million nordmenn med hørselsutfordringer representerer.

Snakk høyt om hørsel

- Vi ønsker å øke forståelsen for hvordan det er å leve med en hørselsutfordring og hva som skal til for å få en enklere hverdag. En hørselsutfordring er usynlig, og vi synes det nå er på tide å snakke høyt om det, sier HLFs kampanjesjef Ellen Sagen.

Dette markeres blant mye annet med fire kortfilmer og store plakater mange steder hvor artistene Jenny Langlo og Gaute Ormåsen, TV-legen Wasim Zahid og influenseren Madeleine Pedersen står frem med sin hørselsutfordring og oppfordringen: «Vi er en usynlig million nordmenn. Det er på tide at vi snakker høyt om det!»

Ny informasjon

Synlighet er avgjørende for å få frem budskapet best mulig, og det er utarbeidet to nye informasjonsbrosjyrer til utdeling på stands. Den ene handler om hvordan det er å leve med en hørselsutfordring, og den andre om hva HLF lokaltg kan bidra med for å få et så godt liv som  mulig. 

81 stands landet rundt

Den nasjonale kampanjeperioden foregår i hele juni måned med 81 stands landet rundt. Noen lag har allerede ytt sine bidrag med stands, hørselstesting og informasjon som kan bidra til en bedre hverdag for hørselshemmede.

HØTs kampanjeside oppdateres løpende med nye stands og nyttig informasjon.

Hørsel kartlegges

To spørreundersøkelser, en blant HLFs medlemmer og en i regi av Ipsos/MMI til befolkningen generelt, vil kartlegge holdninger og handlinger rundt det å ha hørselsutfordringer, hvordan det er å leve med det og hva som skal til for å mestre hverdagen bedre.

- Resultatene fra disse undersøkelsene håper vi vil gi oss nyttige erfaringer for vårt videre arbeid for en bedre hørselsomsorg, sier kampanjesjef Sagen.