Den oransje paraden gjennom sentrum var både en feiring av Frivillighetens år og en markering av at Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) nå arrangerer landsmøte i Bodø. Fra Scandic Havet gikk et hundretalls delegater opp til torget, der HLFs organisasjonssjef Roar Råken holdt tale. Her takket han for engasjementet og for innsatsen de 1600 frivillige og tillitsvalgte gjør hver eneste dag. En innsats som bidrar til å gjøre hverdagen enklere for landets én million hørselshemmede.

TIL TJENESTE. HLF Bodø hadde stand på torget. Fra venstre Raymond Andreassen, Ingrid Wrålsen, Rune Johnsen, Kurt Vidar Nilsen og Rubin Dahlseng.
TIL TJENESTE. HLF Bodø hadde stand på torget. Fra venstre Raymond Andreassen, Ingrid Wrålsen, Rune Johnsen, Kurt Vidar Nilsen og Rubin Dahlseng.

HLF i NRK

Et godt og synlig eksempel på denne frivillighetsinnsatsen var "mannskapet" fra HLF Bodø, som hadde rigget seg til med egen stand og lånt bobil på torget. I fire timer sørget de for at publikum kunne få informasjon og råd om hørsel, samt tilbud om gratis hørselstest.

For den som var enda tidligere oppe i dag, samtidig med NRKs lokale morgensending, var det også mulig å få HLF til morgenkaffen. I studio fortalte generalsekretær Inger Helene Venås om årets Hvert Øre Teller-kampanje (HØT) og viktigheten av åpenhet: 

- Vi er én million nordmenn med hørselsutfordringer. En usynlig million. Det er på tide å snakke høyt om det, understreket hun.  

Her kan du lese mer om årets HØT-kampanje.

FRIVILLIGHETSFEST. Birgitte Brekke, prosjektleder for Frivillighetens år 2022, ba HLF driver mer PR for seg selv.
FRIVILLIGHETSFEST. Birgitte Brekke, prosjektleder for Frivillighetens år 2022, ba HLF driver mer PR for seg selv.

Fest for frivilligheten

HLFs landsmøte starter formelt fredag 17. juni og varer til søndag 19. juni etter ett års koronautsettelse. Dermed har landsmøtet havnet midt oppi to andre feiringer: HLFs eget 75-årsjubileum og Frivillighetens år. Det siste ble markert med et eget arrangement for delegater, observatører og andre inviterte på Scandic Havet i ettermiddag. På scenen sto blant andre prosjektleder for Frivillighetens år 2022, Birgitte Brekke, som også er HLF-medlem. Hun hadde følgende oppfordring til HLF:

- Dere må løpe ut og fortelle hvor mange dere er, hva dere får til og hva dere har lyst til å få til. Da har flere lyst til å bli med. Bruk Frivillighetens år som argument for at folk skal melde seg inn i HLF, sa Brekke, som la frem tall som viser at koronapandemien har vært en bremsekloss for frivillig aktivitet. 

På verdenstoppen

Dette til tross er nordmenn fortsatt på verdenstoppen i frivillig innsats. Før pandemien utgjorde den hele 142.000 årsverk i frivillige arbeidstimer. Faktisk er det flere som driver med frivillig arbeid i Norge enn antall personer med etternavnet Hansen,  ifølge Frivillighet Norge.

- Uten den store frivillige innsatsen som vi gjør, ville Norge sett veldig annerledes ut. Derfor er det så viktig at vi tar vare på frivilligheten vår, kjenner den og er stolte av den, slik at vi får flere med, sa Brekke, da hun takket HLF for innsatsen.  

Skal diskutere navnebytte

Fredag starter altså alvoret og selve landsmøtet. I løpet av de tre neste dagene skal 152 delegater fra hele landet vedta HLFs nye handlingsprogram 2022-2025. De skal også avgjøre hvem som skal sitte i HLFs nye sentralstyre de neste tre årene.

Blant sakene det er knyttet særlig spenning til er sentralstyrets forslag om å bytte navn fra dagens Hørselshemmedes Landsforbund til Hørselsforbundet eller Hørselens Landsforbund, som begge er foreslått.. 

Se flere bilder fra dagens markering: