På den positive siden har regjeringen lyttet til HLF og styrket tolketjenesten med 35 årsverk.

-Også retten til gratis høreapparater og andre hørselstekniske hjelpemidler er videreført, inkludert en volumøkning på høreapparater med rundt 16 prosent.

Bekymret

-Dessverre ser vi at det ikke gis midler til videre oppfølging av høreapparatbrukere. Vi vet at mange ikke får mestrings- og rehabiliteringstilbud og at hørselskompetansen i kommunene er lav, sier Venås.   

Inger Helene Venås, Märta Louise, beskytterskap
BRA, MEN BEKYMRET. HLFs generalsekretær Inger Helene Venås sier mye i statsbudsjettet er bra, men er bekymret for hørselshjelperordningen. Foto. Svein Brimi

-Størst bekymring har vi rundt HLFs hørselshjelperordning, som er viktig for så mange med hørselsutfordringer. Her har regjeringen fjernet HLFs faste tilskudd over statsbudsjettet og har istedenfor innført en tilskuddsordning som alle frivillige organisasjoner kan søke om midler fra. Det skaper en uforutsigbar situasjon.  

På stedet hvil

Briskeby videregående skole for hørselshemmede elever har ikke fått økning i tilskudd siden 2020.

-Tilskuddet til hørselspedagogene som gir veiledning til hørselshemmede i videregående skole, står også på stedet hvil. Med den galopperende prisveksten vi har nå er dette bekymringsfullt, sier Venås. 

600 likepersoner

HLF har i dag 600 likepersoner, eller hørselshjelpere, spredt over det ganske land og som dekker alle HLFs diagnoseområder. Likepersonene hjelper deg med blant annet å bytte batterier og slanger, og er ikke minst en god samtalepartner. De kommer hjem til deg, og tjenesten er gratis. Her finner du en oversikt over HLFs likepersoner.