Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har nylig inngått en kontrakt med Bright Norway om audiovisuelt (AV) utstyr. Direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune sier i en pressemelding at Munchmuseet skal levere kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet, og at dette skal gjenspeiles i installasjoner av AV-utstyr.

Et bredt publikum

Det nye Munchmuseet inneholder blant annet 11 utstillingssaler, undervisningsrom, bibliotek, to saler til konserter og arrangementer, et lite amfi med glassvegger, der det er mulig å vise film eller presentasjoner, og et stort og åpent torg med en rekke publikumsfunksjoner.

-Det er viktig med gode tekniske løsninger for lyd, lys og formidling. Ny teknologi vil bidra til moderne museumsdrift og legge til rette for ulike typer arrangementer for et bredt publikum, sier Grimsby.

Teleslynger på plass

For hørselshemmede vil dette i praksis si at det blir installert fastmonterte teleslynger i arrangementsalene, det vil si i den store hovedsalen, hvor det blant vil bli holdt konserter, i et lite amfi i lobbyen og i en mindre sal i toppetasjen. I tillegg vil det være fastmontert slynge i hovedskranken og mobile teleslynger i tre informasjonsskranker. Det skal også installeres enkelte wifibaserte taleforsterkninger og digital skilting.

-Vi skal legge forholdene til rette for at alle skal få en så god opplevelse som mulig, selvfølgelig også hørselshemmede. Skulle det vise seg at det er behov for ytterligere tilrettelegging, vil vi vurdere det når den tid kommer, sier Kristine Langfjord, kommunikasjonssjef for kulturbyggene i Bjørvika til dinhorsel.no.