Derimot er høyt volum rett inn i øret over lang tid ikke bra for hørselen, viser studien fra Folkehelseinstituttet (FHI), gjennomført med data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT).

– Bruken av hodetelefoner og øreplugger har de siste 20 årene økt fra åtte prosent i 1998 til 30 prosent i 2018. Mange er bekymret for om dette fører til dårligere hørsel, og vi har studert sammenhengen mellom bruk av hodetelefoner eller øreplugger og hørselstap, sier forsker Bo Engdahl i FHI.

I studien ble 12.115 voksne mellom 20 og 79 år hørselstestet både i 1998 og 2018. Deltakerne måtte rapportere om de brukte hodetelefoner/øreplugger når de lyttet på musikk, så på tv/film eller spilte dataspill, og anslå hvor mye tid de brukte på dette per uke.

FORSKER. Folkehelseinstituttets Bo Engdahl forsker på hørsel. Foto Marianne Otterdahl-Jensen.
FORSKER. Folkehelseinstituttets Bo Engdahl forsker på hørsel. Foto Marianne Otterdahl-Jensen.

Ingen store forskjeller

Resultatene fra studien viste at det ikke var noen forskjell i endringen i hørsel mellom de som brukte hodetelefoner eller øreplugger og de som ikke brukte det i denne 20-årsperioden. Det spilte ingen rolle om deltakerne rapporterte at de brukte hodetelefoner en-to timer, to-seks timer eller over seks timer i uken. Imidlertid hadde de som rapporterte at de oftest brukte høyt lydvolum en noe større endring i hørsel.

– Vanlig bruk av hodetelefoner eller øreplugger ser ikke ut til å være skadelig, så lenge du ikke skrur volumknappen på veldig høyt. Funnene i studien bekrefter at vi på tross av stadig økende bruk av hodetelefoner og øreplugger ikke ser en økning i hørselstap, sier Bo Engdahl.

Lengre brukstid

Studien viser at flere i alle aldre bruker hodetelefoner og øreplugger i flere timer per uke. Mens det i 1998 var 92 prosent som brukte hodetelefoner i mindre enn én time, er denne andelen sunket til 70 prosent i 2018. Samtidig økte bruken i tre-seks timer fra to prosent i 1998 til elleve prosent i 2018.

 I aldersgruppen 20-39 år brukte 82 prosent utstyret i mindre enn én time i 1998, til mer beskjedne 33 prosent i 2018. Bruken i tre-seks timer økte fra fire til 26 prosent.

Gamere overrasket

Lyd rett i øret var også tema i fjorårets digitale Hvert øre teller-kampanje, hvor gamere verden over ble utfordret til å spille uten lyd. Flere av verdens beste gamere la ikke skjul på at de ble overrasket over hvor høy lyden var, og at de ble oppmerksomme på hvor farlig høy lyd over lang tid kan være for hørselen. Flere av gamerne benyttet også anledning til å ta HLFs hørselstest på nettet.