Prosjektet «mobil befolkningsvarsling» er et av mange ledd i den styrkede beredskapen Justis- og beredskapsdepartementet nå legger frem. Blant annet skal Sivilforsvaret rustes opp med materiell og personer, og de frivillige får økt støtte til drift av 2000 nye nødnett-terminaler.

Mobilvarsling, Emilie Mehl, hørselshemmet
TRYGGHET. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl prioriterer folks trygghet. Foto. Håkon Mosvold Larsen, NTB

Rask melding

I et intervju med vg.no sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) at befolkningens trygghet er politikernes viktigste jobb.

-Nå kan vi nå ut med én gang hvis det skjer en ulykke eller noe annet befolkningen må varsles om, sier Mehl.

HLF: Veldig bra

HLF har etterspurt dette lenge og er veldig glad for at befolkningen nå får skriftlig varsling på mobil hvis alvorlige hendelser oppstår.

merete, orholm, politisk sjef, HLF, mobilvarsling
LIKHET. HLFs politiske sjef Merete J. Orholm er glad for at også hørselshemmede nå er sikret rask og livsnødvendig informasjon. Foto. Bjørg Engdahl

-Sirenevarslingen som til nå har vært hovedvarslingskanalen til myndighetene, har satt mange liv i fare. En million hørselshemmede i Norge vil nå få tilgang til befolkningsvarsling på lik linje med alle andre, og det er veldig bra, sier HLFs politiske sjef Merete J. Orholm.

-Det er også flott at mobilvarslingen vil bli brukt geografisk målrettet. Vårt håp er nå at dette ikke bare vil bli brukt av nasjonale myndigheter, men også av kommuner og andre som må varsle befolkningen om alvorlige hendelser.

Lokal varsling

Skyteepisoder, terror, gassulykker, brann, naturkatastrofe, flom, ras og jordskred er eksempler på forhold som krever umiddelbar varsling. Disse pushvarslene, som de kalles, kan styres lokalt og bli sendt til dem som befinner seg i området som er rammet. Meldingene vil bli sendt ut fra politiet, skriver vg.no.

Den nye tjenesten er basert på en såkalt cell-broadcast-teknologi. Dagens tyfonanlegg vil fortsatt benyttes, i tillegg til varsling over radio og TV.

Også nød-sms

HLF mener regjeringen også må etablere en tjeneste der alle kan kommunisere med nødetatene skriftlig.

-Universell utforming og bruk av tekst er en nødvendighet for hørselshemmede og vil være en god løsning for alle, sier Merete J. Orholm.