Nedsatt hørsel i barndommen kan dermed påvirke hva slags sivilstatus du får i voksenlivet, viser den nye studien fra Folkehelseinstituttet. Har du nedsatt hørsel, har du 50 prosent lavere odds for å bli gift og 44 prosent lavere odds for samboerskap sammenlignet med hørende.

Studien, som nylig ble publisert i International Journal of Audiology, er basert på data fra Skolehørselsundersøkelsen i Nord-Trøndelag (SNHL), Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og registerdata fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og omfatter 50.022 deltakere født mellom 1940 og 1980.

Nøye undersøkt

I perioden 1954-86 fikk alle elever i grunnskolen i Nord-Trøndelag undersøkt hørselen med audiometri av øre-nese-halslege i 1., 4. og 6. klasse. 756 av elevene som er med i studien fikk påvist nedsatt hørsel, såkalt sensorinevralt hørselstap. Det er disse funnene som danner grunnlaget for studien til post.doc Mariann Idstad og hennes forskerkolleger Helga Ask og Bo Engdahl ved Folkehelseinstituttet.

Store hørselstap er verst

I studien ble hørselstapene delt inn i følgende grupper: Svakt hørselstap (16-26 dB), mildt hørselstap (26-40 dB) og moderat-alvorlig hørselstap (41-100 dB). Forskerne fant en tydelig sammenheng mellom store hørselstap og sivilstatus.

Ved moderat-alvorlig hørselstap var oddsene for ekteskap og samboerskap henholdsvis 55 og 57 prosent lavere enn for hørende. Ved mildt hørselstap var oddsen for ha sivilstatus gift eller samboer henholdsvis 60 og 42 prosent lavere. I gruppen med svake hørselstap derimot, var det ingen forskjell på sambo -og ekteskapsratene sammenlignet med personer med normal hørsel. 

HAR BETYDNING. Hørselstap betyr noe for sivilstatus senere i livet, ifølge forskningen til post.doc Mariann Idstad. Foto. Privat
HAR BETYDNING. Hørselstap betyr noe for sivilstatus senere i livet, ifølge forskningen til post.doc Mariann Idstad. Foto. Privat

-Hvorfor kan hørselstap få så store konsekvenser?

-Vi har ikke undersøkt de underliggende årsakene, og det fins få andre samlivsstudier innen hørselsfeltet. Annen forskning viser imidlertid at det å ha en funksjonsnedsettelse ofte er et hinder for å finne en parter. I den grad hørselstap skal defineres som funksjonsnedsettelse, så kan denne effekten ha slått inn her. I tillegg er kommunikasjon og samliv viktige stikkord. Når det å kunne snakke sammen er en utfordring på grunn av hørselen, krever det noe ekstra både fra den med nedsatt hørsel og den som har normal hørsel, sier Idstad.

De fleste finner en partner

Hun mener likevel det er verd å merke seg at de aller fleste med hørselstap faktisk finner en livsledsager. I gruppen hørselshemmede er 67,9 prosent gift, mens 17,7 prosent lever i samboerskap, viser studien. Til sammenligning er 77,4 prosent av de med normal hørsel gift og 15,5 prosent har samboer. Dette gir altså en «singel-andel» på 14,4 prosent for de med nedsatt hørsel, mot 7,1 prosent i den øvrige befolkningen

-Hva vet vi om skilsmisserisikoen blant hørselshemmede?

-Det er vi i gang med å undersøke i dette materialet. Resultatene vil bli publisert når de er klare, opplyser Idstad, som de siste årene har forsket spesielt på sammenhenger mellom hørselstap i barndommen og selvfølelse, livskvalitet, utdanning og sivilstatus.

Les studien som viser at hørselshemmede "velger" vekk høyere utdanning.