Jo mer menneskeskapt støy, jo mer påvirkes livet under vann. De viktigste støykildene, foruten havet selv, er skipsfart, leting etter gass og olje, bygging av installasjoner og militær aktivitet. Nå skal Norge og syv andre land rundt nordsjøbassenget måle og modellere støyen, med sikte på å lage støyvarsel. (forskning.no)