Helleseth (67), tidligere bankansatt, pensjonist fra mars i år, våknet klokka fire om morgenen fredag 23. september for å gå på badet.

-Mens jeg sto der følte jeg plutselig susing i hodet og en dottfølelse som på en måte slo inn i det høyre øret. Om morgenen hadde jeg fremdeles dottfølelse i og susing i hodet, og oppdaget da at jeg ikke hadde hørsel på venstre øre. Min første tanke var at det var krystallsyke eller kanskje at jeg hadde hatt et lite drypp.

Rask behandling

Liv Reidun fikk noen dager senere påvist krystallsyke i tillegg til sudden deafness mens hun var til behandling på Haukeland sykehus, og noen dager var hun veldig svimmel. Men hun er kvitt svimmelheten nå.

Men tilbake til morgenen 23. september.

-Jeg ringte Førde legesenter cirka klokka 10.00 og forklarte situasjonen. Jeg fikk time hos fastlegen min klokka 13.30. Jeg ble undersøkt av henne, og hun tok kontakt med ØNH på Førde sentralsjukehus, hvor jeg ble undersøkt en time senere.

RASK BEHANDLING. Liv Reidun Helleseth fikk rask behandling da det ble oppdaget at hun ble rammet av sudden deafness. Foto. Privat

Påvist døvhet

Hun ble hørselstestet av en audiograf, som påviste et tilnærmet døvt venstre øre.

-Jeg fikk resept på Prednisolon og begynte med dem samme ettermiddag. Jeg fikk også muntlig informasjon om en studie ved Haukeland sykehus om sudden deafness, med spørsmål om jeg ville delta hvis det ble aktuelt.

-Det var vanskelig å si ja der og da, så jeg fikk med skriftlig informasjon hjem. Jeg ble også fortalt hvor viktig det var å komme raskt til behandling, i håp om å få hele eller deler av hørselen tilbake.

Ja til studien

Liv Reidun fikk ny time hos øre-nese-hals-avdelingen på Førde sentralsjukehus på mandag, der hun også sa ja til å være med i studien. Flere undersøkelser og ny hørselstest ble tatt, før hun tok bussen sørover til Haukeland universitetssjukehus i Bergen mandag ettermiddag.

Morgenen etter møtte hun overlege Bernd Mueller for samtaler og flere undersøkelser før det bar inn i et to timers opphold i trykkammeret i 15 dager på rad.

Håper på bedring

Liv Reidun synes behandlingen var profesjonell og følte seg svært godt ivaretatt av leger og personale både ved Haukeland sykehus og i Førde. Hun var til kontroll 11. oktober og 21. november, og neste kontroll er i januar.

-Det er viktig at vi som rammes av sudden deafness deltar i forskningsprogrammet, selv om hørselen for mitt vedkommende ikke er kommet tilbake slik den var.

-Den er kanskje blitt litt bedre, men hvis hørselen ikke kommer helt eller delvis tilbake, kan det bli aktuelt med tilpasning av høreapparat.

-Men jeg håper fortsatt at det skal ordne seg, sier Liv Reidun Helleseth.