Geir Lippestad og flere sentrale KrF-politikere har stiftet partiet Sentrum, og sikter mot å stille til valg ved neste år stortingsvalg. Før det må partiet sikre seg 5000 underskrifter som kreves for å kunne stille lister til valget. Blant medstifterne er tidligere KrF-statsminister Kjell Magne Bondeviks sønn, John Harald Bondevik, og flere KrF-ere som sto på "rød" side i kampen om KrFs veivalg ifjor.

Geir Lippestad leder sitt eget advokatfirma, og var generalsekretær i HLF fra 2005 til 2010. Har har lang fartstid som Ap-medlem, og var i perioden 2015 til 2017 byråd for næring og eierskap i Oslo. 

Utenforskap

-Sentrum skal være et parti som tar innover seg det faktum at mennesker er den viktigste ressursen vi har i Norge, ikke oljen. Så kampen mot utenforskap og samfunnsskapte barrierer er vårt DNA, uttaler Lippestad til NRK.

Partiet skal være blokkuavhengig, og vil kjempe for sårbare grupper og inkludering. Sentralt står også kampen mot økende økonomisk ulikhet. Sentrum støtter internasjonalt samarbeid og EØS-avtalen, og mener Norge har et et ansvar for å ta imot mennesker på flukt. Aktiv nasjonal eierpolitikk og avvikling av oljeuvinning på norsk sokkel innen 15 år står også på det nystiftede partiets prioriteringsliste.