TEKST Bjørg Engdahl

Det var i slutten av oktober at byrådet i Bergen innlemmet et eget punkt i sine lokale koronaforskrifter som har vist seg være ren bonus for hørselshemmede: Alle skjenkesteder, restauranter, kafeer og kantiner som spiller musikk må dempe lydnivået slik at det er mulig å ha en samtale med minst én meters avstand. 

- Hvis du roper eller snakker høyt, så øker faren for at det kommer spytt ut. Slik forklarte byrådsleder Roger Valhammer (Ap) hvorfor volumknappen kan bidra til å redusere smittespredning, da Bergen innførte sin unike og hørselsvennlige koronaregel. I et NRK-intervju oppfordret han andre byer til å følge Bergens eksempel.

Positive tilbakemeldinger

Nabokommunene Askøy, Vaksdal, Alver, Bjørnafjorden, Øygarden og Samnanger valgte umiddelbart å adoptere Bergens koronaforskrifter, som foreløpig gjelder frem til 20. desember.

Etter halvannen måned med musikkrestriksjoner sier Bergens byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa, at  tiltaket sikrer at énmetersregelen overhodes.

- Tiltaket reduserere behovet for at personer står tett og snakker høyt og vurderes ikke som særlig inngripende. Tibakemeldingene fra serveringsbransjen viser at  dette smitteverntiltak ikke rammer like hardt som for eksempel skjenkestopp.

- Hva skal til for at lavere lydnivå skal bli videreført som permanent bestemmelse?

- Som smitteverntiltak er ikke dette et tiltak som er vurdert utover pandemien, svarer Husa.

Blir kontrollert

Det er Kontor for skjenkesaker som er «lydpoliti» og følger opp at utestedene i Bergen faktisk demper musikken så mye at gjestene kan høre hverandre innenfor én meters radius. Ifølge kontrollørene som jobber ute i felt blir volumrestriksjonene stort sett etterlevd og respektert. 

Ønsker varig lydkrav

Generalsekretær Henrik Peersen i HLF er glad for det hørselsvennlige koronatiltaket som Bergen og nabokommunene har innført.

- Det å redusere bakgrunnsstøy og dempe musikken er en sak vi har jobbet med i lang tid. At én av tre nordmenn har forlatt en restaurant og kafé på grunn av støy, viser at dette er et problem som angår mange. Det er interessant at det må en pandemi til for å få på plass et så viktig støytiltak. Vårt håp er at krav om lavere lydnivå blir innført over hele landet som en permanent ordning, sier Peersen.