«Se på meg» er navnet på filmprosjektet, som består av tre kortfilmer som ble lansert 1. november.

- Alle filmene er myntet på ungdom og på dem som jobber med ungdom, forteller Inger With hos Hørselspedagogene.

«Jeg vil også lære», tar for seg støy i klasserommet.

- Særlig denne første filmen er beregnet mye på pedagoger, sier With, som har vært prosjektleder for filmene. De viser hvorfor det er umulig for elever med nedsatt hørsel å få med seg det som foregår i klasserommet og det læreren sier uten god tilrettelegging.

Fire enkle råd

- Filmen «Se på meg» foregår også i et klasserom. Der gir eleven med hørselsutfordringer fire tips til hvordan du kan tilrettelegge undervisningen kjapt, forteller With.

Rådene er enkle:

  • Se på meg
  • Snakk tydelig
  • Ikke dekk for munnen
  • Unngå bakgrunnsstøy

Mens to av filmene er 30 og drøye 40 sekunder lange, varer den tredje over ett minutt. Her er det fire venner som snakker sammen. Hva skjedde egentlig? må en av dem spørre. Budskapet er nok en gang at det ofte skal lite til for å hjelpe. - Se på meg når du snakker! Vi ønsker også å høre det som blir sagt, er meldingen fra jenta som ikke får med seg alt som blir sagt og må lese på munnen.

Se "Hva skjedde egentlig?":

- Det er flott hvis filmene treffer ungdom som kjenner seg igjen og tenker «Sånn er også min hverdag», sier With.

Pedagoghjelp

Hun forteller at filmene også er laget for å gjøre tilbudet til Hørselspedagogene mer kjent. Dette er en landsdekkende og hørselsfaglig veiledningstjeneste som skal gi elever med nedsatt hørsel god tilrettelegging i videregående skole.

- Særlig filmen «Jeg vil også lære» tar opp dette med at pedagoger må skaffe hjelp og at det for noen elever er umulig å lære i støy. Filmen er også myntet på ungdom med hørselsutfordringer. Både de og andre rundt kan kanskje kjenne seg igjen, sier hun.

KLASSEROM. To av filmene foregår i klasserommet og er spilt inn på Rud videregående skole i Bærum. Foto: Inger With.
KLASSEROM. To av filmene foregår i klasserommet og er spilt inn på Rud videregående skole i Bærum. Foto: Inger With.

Elevenes egne problemer

Hverdagsproblemene i de tre filmene er det skoleelevene selv som har pekt ut. Klassen for informasjonsteknologi og medieproduksjon på Briskeby videregående skole har kommet opp med situasjoner som de synes er vanskelige. 

Det begynte med et undervisningsopplegg der de fant situasjonene sammen med prosjektleder Inger With og lektor Ine Birgitte Skancke Gjetnes. Elevene lagde et inspirasjonsmanus som ble bakteppe for idémyldring sammen med filmselskapet AVIA Produksjon AS.

Støtte fra Dam

Filmene som nå spres på sosial medier er finansiert av spillemidler: Stiftelsen Dam har bevilget 445.000 kroner til produksjon og markedsføring. 

- Egentlig skulle det lages fire filmer, men på grunn av prisøkninger ble det tre. Vi føler likevel at vi får frem budskapet som var målet i prosjektet, sier Inger With.

Se filmen "Se på meg":