Det er aksjonskomiteen Bevar Flekkefjord sykehus som står bak kronerullingen, og i skrivende stund er over 600.000 kroner samlet inn. Målet er 700.000 kroner innen 15. desember.

Penger til utstyr

Foruten pengergaver fra private og lokale lag og foreninger, vil de tre kommunene Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal hver bevilge fem kroner per innbygger. Fart i innsamlingen ble det da Flekkefjord sparebank nylig bevilget 350.000 kroner.

Ifølge tidligere klinikkdirektør Annette Solinski ved Flekkefjord sykehus og nå seniorrådgiver ved Sørlandet sykehus HF, skal de innsamlede pengene gå til en audiologisk utstyrspakke for utredning og behandling.

Bakgrunnen for aksjonskomiteens arbeid er et tidligere forslag om å legge ned traumefunksjonen ved sykehuset. Helseminister Bent Høie stanset imidler dette. og Flekkefjord sykehus beholder både traumefunksjon og akuttmottak.

Fullverdig sykehus

Aksjonskomiteens leder Sigmund Kroslid er veldig glad for at det fortsatt blir et fullverdig sykehustilbud i Flekkefjord.

-Vi har hele tiden vært opptatt av at ulike helsetilbud skal gis til folk der de bor. Vi foreslo tidlig at en hørselssentral også måtte legges til sykehuset, for å spare hørselshemmede i regionen for lange og dyre reiser. Derfor startet vi denne innsamlingsaksjonen som vi avslutter før jul, sier Kroslid.

500 konsultasjoner

Ifølge Annette Solinski bor det cirka 4000 hørselshemmede i Listerregionen.

-Hvis vi tar utgangspunkt i et gjennomsnittelig intervall for utskifting og tilpasning av nye høreapparater, og at hver tilpasning i snitt krever tre konsultasjoner, vil det gi rundt 500 konsultasjoner per år. I tillegg kommer service, reparasjoner og andre kontroller. Alle disse brukerne reiser i dag til Kristiansand eller Arendal, så det vil bety enormt mye for dem å få nødvendig behandling på nærsykehuset.

Det er ennå ikke avklart i detalj hvordan tilbudet blir, men Solinski mener behovet vil bli dekket med en polininikk to-tre ganger i uken, i samarbeid med hørselssentralen ved sykehuset i Kristiansand.

-Dette gir oss også muligheten til å utføre hørselsscreening og følge opp barn som blir født på sykehuset, sier Annette Solinski.