For fjerde år på rad har Kantar TNS spurt det norske folk om deres holdninger og ønsker i helsepolitiske spørsmål. 2. april ble resultatene av årets Helsepolitisk barometer offentliggjort, basert på svarene fra 2090 personer over 18 år som speiler tverrsnittet i befolkningen. Blant temaene som er tatt opp er pasientbehandling, arbeid og helse, syn- og øyehelsetjenester, hørsel, psykisk helse, og helse, aktivitet og næring.

Hørseltest av seniorer

HLF krever at alle over 60 år skal få obligatorisk hørselstest, og dette kravet viser seg å ha stor støtte i befolkningen. Helsepolitisk barometer viser at hele 84 prosent av de spurte slutter seg til dette, det samme tallet som i fjorårets undersøkelse. Dette gjelder på tvers av befolkningsgruppene, fordelt med 87 prosent på kvinner og 82 prosent på menn. Bare to prosent sier nei til obligatorisk hørselstest i myndighetenes regi.

Restauranter verst

46 prosent av de spurte svarer at de har lytteproblemer på restauranter og kafeer. 39 prosent av de under 30 år sier de har problemer med å høre hva som blir sagt, blant de over 60 år har halvparten problemer. Tre av ti sier de har forlatt en restaurant eller kafé på grunn av støy. Kun 21 prosent av de spurte sier de ikke opplever situasjoner hvor det er vanskelig å høre hva som blir sagt.

Støy i barnehagen

Over halvparten etterlyser opplæring i støyvett i barnehage og skole, en økning på to prosent til 55 prosent siden i fjor. Dette tiltaket støttes særlig av de over 75 år. 43 prosent mener det må iverksettes opplysningskampanjer om støy.

Hver tredje av de spurte mener at det må stilles krav til lydmiljøer, og 35 prosent mener det et behov for å sette støygrenser på konserter. Bare to prosent mener det ikke er behov for tiltak.

Sosiale sammenhenger

Undersøkelsen viser at også sosiale sammenkomster er utfordrende for mange. 23 prosent opplever støy som et problem i sammen med venner og familie, 22 prosent ved teater- og kulturarrangementer, og 22 prosent opplever støyproblemer ved sammenkomster på jobben. Problemene øker med alderen.

Reiseinfo på skjerm

Informasjon via skjerm er høyest prioritert på reise, med 67 prosent av de spurte. Informasjon på sms foretrekkes av 57 prosent, mens 35 prosent ønsker informasjon via egen reiseapp på mobiltelefonen. 45 prosent vil ha informasjon over høyttaler, mens 44 prosent foretrekker tilstedeværende personell.

FOLKEKRAV. 84 prosent av det norske folk ønsker hørselstest av alle over 60 år. Dette folkekravet bør politikerne merke seg, sa forbundsleder Morten Buan i HLF.
FOLKEKRAV. 84 prosent av det norske folk ønsker hørselstest av alle over 60 år. Dette folkekravet bør politikerne merke seg, sa forbundsleder Morten Buan i HLF.

Stor oppslutning

HLFs forbundsleder Morten Buan sier at resultatene i undersøkelsen viser at forbundet jobber med viktige saker som opptar både hørselshemmede og hørende.

-Vi får bekreftet det vi allerede vet og fokuserer på i vårt daglige arbeid. Både støy i barnehager, skoler, på arbeidsplassen og i sosiale sammenhenger på fritiden er problemer som må tas på alvor. Jeg er også glad for at støtten til obligatorisk hørselstesting av alle over 60 år fortsatt har veldig stor oppslutning blant folk flest, uansett om de hører dårlig, er unge eller gamle.

- I sum viser denne undersøkelsen at vi står overfor en av de store helseutfordringene vi har i Norge i dag, og at myndighetene må ta mange grep for å bedre situasjonen, sier Morten Buan.

POSITIVE. Representantene i Stortingets Helse - og sosialkomité var enige om at hørselstesting av seniorer er god helseforebyggeing. Fra venstre: Ingvild Kjerkol (Ap), Kjersti Toppe (Sp), Geir Jørgen Bekkevold (KrF), Sveinung Stensland (H) og Kari Kjø
PANELDEBATT. Representantene i Stortingets Helse - og sosialkomité var enige om at hørselstesting er god helseforebygging. Fra venstre: Ingvild Kjerkol (Ap), Kjersti Toppe (Sp), Geir Jørgen Bekkevold (KrF), Sveinung Stensland (H) og Kari Kjønnaas Kjos (FrP).

Blir hørsel prioritert?

Dette var også hans klare budskap til politikerne fra talerstolen på Filmens Hus i Oslo, da resultatene av årets Helsepolitiske barometer ble presentert.

Representanter fra Stortingets Helse- og sosialkomite diskutere etterpå hvordan eller om befolkningens helsekrav kan innfris. Hvor høyt oppe på prioriteringslisten kommer kravet om obligatorisk hørselstesting av alle over 60 år? 

Positive politikere

Både Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol, Senterpartiets Kjersti Toppe, komitéleder Geir Jørgen Bekkevold fra Kristelig Folkeparti, Høyres Sveinung Stensland og Kari Kjønnaas Kjos fra Fremskrittspartiet var enige om at det er viktig å avdekke hørselstap så tidlig som mulig. Både syn - og hørselstap er undervurdert som helserisiko blant eldre, mente flere av politikerne. Hvordan en eventuell screening av hørselen blant seniorer skal organiseres i praksis var de imidlertid ikke helt enige om.