Koblingen mellom koronasykdom og hørselstap kom opp allerede få måneder etter pandemiutbruddet. I en ny studie, gjengitt i BMJ Case Reports, blir denne sammenhengen igjen aktualisert, skriver nettavisen ABC Nyheter.

I studien diskuterer eksperter ved University College London mulige årsaker og behandlingsgrep for å begrense eventuelle hørselsskader etter koronasykdom. Plutselig hørselstap er rapporter blant koronapasienter i flere land, og for noen har hørselstapet blitt permanent.

Hadde normal hørsel

Det som trolig er det første dokumenterte tilfellet i Storbritannia, blir omtalt i en av rapportene. Den 45 år gamle briten hadde normal hørsel før han fikk intensivbehandling mot covid-19. Etterpå fikk han tinnitus og merkbart svekket hørsel, og dette skyldes skader eller betennelse i indre øret eller hørselsnerve, konkluderer forskerne. Selve behandlingen blir utelukket som årsak. Heller ikke andre undersøkelser kan forklare det plutselige hørselstapet.

Bør hørselstestes

Medforfatter av studien, professor Stefania Koumpa, sier til The Guardian at koronaviruset kan komme inn i det indre øret og forårsake celledød. En annen forklaring kan være at viruset frigjør inflammatoriske kjemikalier, såkalte cytokiner, som kan være giftige for det indre øret. Det er forøvrig kjent fra før at vanlig influensa kan gi samme type skader på hørselen. 

Koumpa og medforskerne anbefaler at pasienter som blir behandlet mot Covid-19 blir hørselstestet. Ved akutte hørselstap kan de da behandles med steroider for å begrense skadene i indre øret.

13 prosent merket endring

Professor i audiologi ved University of Manchester, Kevin Munro, er en annen forsker som har engasjert seg i sammenhengen mellom covid-19 og hørsel. I juli i år publiserte han en forskningsartikkel i The International Journal of Audiolog, der 138 voksne ble fulgt opp åtte uker etter at de ble utskrevet fra sykehus etter koronabehandling.

13 prosent av dem rapporterte om endret hørsel i form av hørselstap eller tinnitusplager. Noen av pasientene hadde allerede nedsatt hørsel, og kan ha opplevd at angst og bekymring, eller eksponering av støy fra medisinisk utstyr, har forverret plagene. Sykehusansatte med tette munnbind, der munnavlesing ikke er mulig, kan også ha bidratt til at de opplevde hørselen som dårligere enn før, ifølge Munro.

Han og andre forskerne understreker likevel at det er all grunn til å være oppmerksom på de hørselsmessige konsekvensene av covid-19 og at det er viktig med flere studier.​