I forslaget fra statsråden som nå er sendt ut på høring, varsler hun at større kommersielle fjernsynskanaler må tekste alle forhåndsinnspilte programmer, samt alle direktesendte programmer når det er teknisk og praktisk mulig. Dette er en skjerping av dagens krav som pålegger disse fjernsynskanalene å tekste programmer bare mellom klokken 18.00 og 23.00, såkalt prime time.

- Vi vil at alle fjernsynskanaler og audiovisuelle bestillingstjenester skal utforme programmene sine universelt. Det er viktig at funksjonsnedsatte og alle andre får best mulig tilgang til offentligheten, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) i en pressemelding.

HLF, Inger Helene Venås, tv-teksting
BRA. HLFs generalsekretær Inger Helene Venås er glad for forslaget om mer og bedre teksting av tv-programmer. Foto. Svein Brimi

Unngår utenforskap

- Vi er veldig glade for dette forslaget. Endringen vil bety mye for mange mennesker. Uten god nok teksting opprettholder vi utenforskap for de som har utfordringer med å oppfatte tale.Tilgang til samme informasjon for alle er en grunnleggende forutsetning for inkludering og likeverd.

- Tilbudet har særlig vært for dårlig når det gjelder direktesendinger. Nå kommer det også flere og flere teknologiske løsninger som gjør teksting enklere og mindre kostnadsdrivende for TV-selskapene, sier HLFs generalsekretær Inger Helene Venås.

Alle skal ha tilgang

I dag er det bare NRK og de største fjernsynskanalene som har krav til universell utforming.

- Endrede seervaner og TV-mediets sentrale betydning for folk flest tilsier at tiden er overmoden for å utvide kravene om universell utforming til å gjelde alle TV-tjenester.

- Ytringsfrihetskommisjonen trakk fram funksjonsnedsattes situasjon som særlig alvorlig når det gjelder tilgang til offentligheten. Alle må ha reell tilgang til informasjon og muligheter for deltakelse. Derfor ønsker vi nå å styrke tilgjengeligheten til TV-innholdet, sier Trettebergstuen.  

Forslaget innebærer også at større kommersielle audiovisuelle bestillingstjenester må tekste alle nye programmer. Kommersielle fjernsynskanaler og audiovisuelle bestillingstjenester med lav seerandel må løpende og gradvis øke den universelle utformingen av sine programmer.

Krav også til myndighetene

I tillegg foreslår regjeringen at informasjon fra myndighetene som formidles på TV ved kriser skal utformes universelt gjennom teksting, tegnspråktolking, synstolking, lydtekst eller andre teknikker.

Endringene regjeringen foreslår følger opp endringer som er gjort i AMT-direktivet.

Høringsnotatet inneholder også forslag til regulering av videodelingsplattformer, krav til fremme av europeisk programinnhold i audiovisuelle bestillingstjenester, og regler om reklame, sponsing og produktplassering, heter det i pressemeldingen.

Høringsfristen er 16. desember.