Venås tar over som generalsekretær etter Henrik Peersen og kommer fra stillingen som organisasjonssjef i Blå Kors. Fra 2008 til 2015 var Venås generalsekretær i Stiftelsen Signo, og før det generalsekretær i Kristelig Folkeparti (KrF). I seks år, frem til 2021, var hun direktør i Hovedorganisasjonen Virke med ansvar for ideell og frivillig sektor.

Løsningsorientert

Venås beskriver seg selv som en kreativ, løsningsorientert leder med stor gjennomføringsevne og med tung ledererfaring fra ulike store og komplekse organisasjoner.

- Min kjernekompetanse er strategi, ledelse og kommunikasjon, kombinert med en sterk forståelse av politikk og samfunnet rundt. Som person er jeg opptatt av å lede gjennom andre. Jeg er god til å bygge personlige relasjoner, lytte og skape positive synergier når mennesker jobber sammen. Bred og systematisk involvering er min grunnholdning. Jeg er særlig god på politisk dialog og påvirkningsarbeid, samt skape eierskap og entusiasme for strategi og mål, sier hun.

Treffer engasjementet

Venås vil være på plass i HLFs sekretariat i Oslo 30. mai, og det ser hun frem til.

- For meg blir det både meningsfylt og interessant å gå i gang. Jeg gleder meg. HLF har en viktig rolle, og jeg ser frem til å samspille med de mange engasjerte ansatte og tillitsvalgte. Hørselsområdet, politisk dialog, organisasjonsutvikling, frivillighet, tjenesteytende ideelle virksomheter treffer både engasjementet og erfaringen min, sier Venås.

Tinnitus og nedsatt hørsel

Kompetansen fra stiftelsen Signo har gitt henne et solid fundament når det gjelder innblikk i hørselsutfordringer. Selv om Signo vektlegger tegnspråktilbud, har Venås god kunnskap om talespråklig tilrettelegging og bruk av hørselsteknisk utstyr. I tillegg har hun personlige erfaringer med nedsatt hørsel.

- Jeg har i løpet av de siste årene fått tinnitus og nedsatt hørsel på én side, så jeg opplever i økende grad hvordan det er å ikke få med seg alt som blir sagt. Jeg sjekket hørselen for halvannet år siden. Da var det ikke behov for høreapparat, men det er nok bare et tidsspørsmål før det blir nødvendig. Tinnitusen er der stadig, men heldigvis er jeg ikke blant dem som er verst plaget, sier HLFs påtroppende generalsekretær.

En god match

Forbundsleder Morten Buan er svært godt fornøyd med valget av ny generalsekretær.

- Dette er en perfekt match for HLF. Venås er kunnskapsrik, inspirerende og har lang ledererfaring. Hun er godt rustet for å ta organisasjonen videre. Sentralstyret ser fram til et tett og godt samarbeid med henne framover.

Første kvinne på 40 år

Ansettelsen av Venås betyr at en 40 år lang «tradisjon» er brutt i HLF. Faktisk må vi tilbake til 1982 for å finne forrige kvinnelige generalsekretær, Birgitta Lie. Etter henne har stillingen vært bekledd av menn. Om dette har Venås følgende kommentar:

-  Kvinner og menn har ofte litt ulike innfallsvinkler og perspektiver, så jeg tenker det er sunt med en veksling. Vi trenger begge kjønn.